Prof. Matyja: Światowe giełdy tańczą, jak im banki centralne grają

W ekonomii musimy rozróżnić rozwój cykliczny od strukturalnego. Gdy przyglądam się rozwojowi cyklicznemu w skali makro, to oceniam, że najgorsze w aktualnym kryzysie jest już za nami. Jednak ze strukturalnego punktu widzenia problemy są nadal ogromne. Będziemy musieli z tym walczyć przez kilka najbliższych lat. Pożyczki udzielone potrzebującym firmom muszą zostać kiedyś spłacone, bezrobocie na świecie rośnie w szybkim tempie, państwa zadłużają się. Przeżywamy – jakby nie było – najgorszą recesję gospodarczą w naszym życiu. Niczego podobnego światowa gospodarka nie doświadczyła od czasu Wielkiego Kryzysu w latach 30. XX wieku.

Mimo to historia wielokrotnie pokazała, że ryzyko polityczne lub wstrząsy makroekonomiczne nie przekładają się bezpośrednio na rynki finansowe. Chwiejąca się makroekonomia absolutnie nie oznacza kryzysu giełdowego. Trudna sytuacja gospodarcza nie jest zła dla światowych giełd, ponieważ banki centralne interweniują na niespotykaną dotąd skalę. Poza tym ciągle jeszcze nie osiągnęliśmy maksimum interwencji tych instytucji i “rzucania” przez nie olbrzymich ilości pieniędzy na rynek. Jeśli cały rynek finansowy jest orkiestrą, to banki centralne wyraźnie przyjęły rolę dyrygenta i nadały tempo tej symfonii.

REKLAMA/Advertisement

Dzisiaj giełdy tańczą jak nigdy dotąd, a inwestorzy/spekulanci zacierają ręce.

Prof. Mirosław Matyja

Mirosław Matyja – politolog, ekonomista i historyk. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Bazylei. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych na Université de Fribourg w Szwajcarii w 1998 r., w dziedzinie nauk humanistycznych na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie PUNO w Londynie w 2012 r. oraz w dziedzinie nauk społecznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2016 r. Mirosław Matyja jest profesorem na Polish University Abroad w Londynie, gdzie pełni funkcję dyrektora Zakładu Kultury Politycznej i Badan nad Demokracją. Autor i współautor 13 monografii i ponad 150 artykułów naukowych i popularno-naukowych w języku polskim, niemieckim i angielskim.