8 grudnia 2023
Wydarzenia

Prezes NBP: Przyjęcie poprawionego Traktatu Europejskiego oznaczać będzie likwidację złotego

– Przyjęcie poprawionego Traktatu Europejskiego oznaczać będzie likwidację złotego – koniec naszej niezależności, naszej własnej polityki pieniężnej. Omija się więc ten problem, że poszczególne kraje wchodzące do strefy euro muszą same o tym zdecydować. Przetoczyła się u nas wielka dyskusja na temat wejścia do strefy euro, miażdżąca część opinii publicznej, ekspertów jest przekonana, że wejście do strefy euro jest dla Polski bardzo, bardzo niekorzystne – powiedział podczas konferencji w Warszawie prezes NBP Adam Glapiński.

– Jednym z powodów świadczących o tym, że wejście Polski do strefy euro byłoby obecnie niekorzystne, jest brak możliwości prowadzenia polityki pieniężnej, dopasowanej do potrzeb krajowej gospodarki oraz ograniczenia w prowadzeniu własnej polityki fiskalnej – dodał.

Raport na temat 267 proponowanych zmian w traktatach UE będzie przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim 12 października. Został on już ostro skrytykowany przez przedstawiciela Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, eurodeputowanego PiS Jacka Saryusza Wolskiego, który odmówił jego poparcia, gdyż wiąże się to z „masowym transferem uprawnień państw członkowskich na rzecz UE”.

Najbardziej radykalne zmiany polegają na pozbawieniu państw członkowskich prawa weta i przekazaniu instytucjom unijnym uprawnień w kilkudziesięciu obszarach.