22 lipca 2024
Wydarzenia

Presja migracyjna na szlaku bałkańskim rośnie

Wspólne działania funkcjonariuszy ze Śląskiego Oddziału SG oraz Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziły do zatrzymania 3 przemytników oraz 35 nielegalnych migrantów.

W dniach 29 i 30 sierpnia funkcjonariusze z Placówki SG w Opolu, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Opola, udaremnili 2 próby przewiezienia nielegalnych migrantów do Europy Zachodniej. Zdarzenia miały miejsce przy autostradzie A4, w rejonie MOP Młyński Staw oraz Jankowice. Funkcjonariusze SG przeprowadzili wobec cudzoziemców kontrolę legalności pobytu, która wykazała, że przebywali oni na terytorium naszego kraju nielegalnie. Zatrzymano 3 przemytników (dwoje Polaków i jednego obywatela Kosowa). Obecnie z obcokrajowcami prowadzone są czynności zmierzające do przekazania ich stronie słowackiej w ramach tzw. readmisji. Ponadto usłyszą oni zarzuty przekroczenia granicy RP wbrew przepisom przy użyciu podstępu.

Wobec kierowców zostaną wszczęte postępowania karne, w ramach których zostaną im postawione zarzuty organizowania i pomocy w przekraczaniu granicy państwowej wbrew przepisom. Grozi im kara od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności. Ponadto zostanie sporządzony wniosek do sądu o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Presja migracyjna na szlaku bałkańskim rośnie. Funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału SG od początku 2023 r. zatrzymali 22 przemytników ludzi. W ubiegłym roku funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału SG zatrzymali łącznie 84 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę z Czech lub Słowacji do Polski drogą lądową, natomiast od początku 2023 r. zatrzymano 296 osób. Migranci usiłują także nielegalnie przekroczyć granicę z Grecji do Polski drogą lotniczą. W ubiegłym roku funkcjonariusze ze ŚlOSG zatrzymali 41 osób, które przyleciały do Polski na podrobionych lub przerobionych dokumentach. Od początku 2023 r. natomiast zatrzymano już 94 osoby.

Ewelina Szczepańska

za: strazgraniczna.pl