Dziennik Narodowy Blog Wydarzenia Presja migracyjna na szlaku bałkańskim rośnie
Wydarzenia

Presja migracyjna na szlaku bałkańskim rośnie

Wspólne działania funkcjonariuszy ze Śląskiego Oddziału SG oraz Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziły do zatrzymania 3 przemytników oraz 35 nielegalnych migrantów.

W dniach 29 i 30 sierpnia funkcjonariusze z Placówki SG w Opolu, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Opola, udaremnili 2 próby przewiezienia nielegalnych migrantów do Europy Zachodniej. Zdarzenia miały miejsce przy autostradzie A4, w rejonie MOP Młyński Staw oraz Jankowice. Funkcjonariusze SG przeprowadzili wobec cudzoziemców kontrolę legalności pobytu, która wykazała, że przebywali oni na terytorium naszego kraju nielegalnie. Zatrzymano 3 przemytników (dwoje Polaków i jednego obywatela Kosowa). Obecnie z obcokrajowcami prowadzone są czynności zmierzające do przekazania ich stronie słowackiej w ramach tzw. readmisji. Ponadto usłyszą oni zarzuty przekroczenia granicy RP wbrew przepisom przy użyciu podstępu.

Wobec kierowców zostaną wszczęte postępowania karne, w ramach których zostaną im postawione zarzuty organizowania i pomocy w przekraczaniu granicy państwowej wbrew przepisom. Grozi im kara od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności. Ponadto zostanie sporządzony wniosek do sądu o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Presja migracyjna na szlaku bałkańskim rośnie. Funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału SG od początku 2023 r. zatrzymali 22 przemytników ludzi. W ubiegłym roku funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału SG zatrzymali łącznie 84 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę z Czech lub Słowacji do Polski drogą lądową, natomiast od początku 2023 r. zatrzymano 296 osób. Migranci usiłują także nielegalnie przekroczyć granicę z Grecji do Polski drogą lotniczą. W ubiegłym roku funkcjonariusze ze ŚlOSG zatrzymali 41 osób, które przyleciały do Polski na podrobionych lub przerobionych dokumentach. Od początku 2023 r. natomiast zatrzymano już 94 osoby.

Ewelina Szczepańska

za: strazgraniczna.pl

Exit mobile version