24 czerwca 2024
Nagrania

Premiera książki „Jan Mosdorf (1904–1943). Życie i myśl polityczna”

Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton ukazała się właśnie biografia „Jan Mosdorf (1904–1943). Życie i myśl polityczna”, której autorem jest dr Mateusz Kofin.

– Rozprawa dr. Mateusza Kofina to ważne opracowanie, którego bohaterem jest jeden z najwybitniejszych narodowców młodego pokolenia Polski Niepodległej. Autor w wyczerpujący i wszechstronny sposób opisał zarówno działalność, jak i myśl polityczną jednego z przywódców Obozu Narodowo-Radykalnego (…). Praca zasługuje na wysoką ocenę merytoryczną. Autor wnikliwie ukazał jego środowisko rodzinne i genealogię rodu, lata nauki w gimnazjum i na Wydziale Prawa UW oraz pierwsze lata aktywności społecznej. Wnikliwie przedstawiona została działalność Mosdorfa w organizacjach narodowych – Związku Akademickim Młodzież Wszechpolska, Obozie Wielkiej Polski i Obozie Narodowo-Radykalnym – pisze w recenzji dr Krzysztof Kawęcki z IDMN.

W czwartek, 12 października br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie odbyła się premiera tej książki.