Postępowanie wobec prof. Nalaskowskiego umorzone. LGBT nie zamknie mu ust

Jak informuje portal wPolityce.pl, dotarł on do dokumentu, który przedstawia opinię Rzecznika Dyscyplinarnego UMK ds. Nauczycieli Akademickich, który zdecydował się umorzyć postępowanie wobec prof. Aleksandra Nalaskowskiego, który w felietonie “Wędrowni gwałciciele” w tygodniku “Sieci” wyraził krytyczną opinię wobec marszów środowisk LGBT.

Dokument informuje, że w czasie postępowania powołano się na opinię biegłego z zakresu językoznawstwa i komunikacji społecznej.

– Powołano w tym zakresie biegłego sądowego z zakresu językoznawstwa i komunikacji społecznej. W wydanej opinii biegły ten stwierdził, iż: tekst opublikowany w formie felietonu nie ma charakteru informacyjnego, lecz służy przedstawieniu subiektywnego stanowiska autora. Biorąc zaś cały kontekst wypowiedzi w tym felietonie, społeczne konotacje użytych w nim zwrotów, wyrażeń i określeń, biegły ocenił, że:

REKLAMA/Advertisement

  1. wypowiedź nie zawiera takich zwrotów, które w kontekście tego gatunku publicystycznego mają charakter znieważający wyodrębnioną grupę (nawet jeśli niektóre wyrażenia mają jednocześnie negatywne konotacje społeczne);

2. użyte w tekście zwroty należy traktować jako wypowiedź krytyczną pod adresem określonej grupy osób – opublikowanie felietonu nie wyczerpuje znamion działania będącego przejawem dyskryminacji. O dyskryminacji można mówić wówczas, gdy dochodzi do prześladowania, czyli działania mającego charakter stały, nieustanny;

3. użyte w publikacji zwroty i wyrażenia (np. zgwałcone miasta) mają charakter metaforyczny i odnoszą się do szerzącej się ideologii LGBT i organizowanych marszy równości – czytamy

REKLAMA/Advertisement

4. felieton zaistniał w kontekście niezwiązanym bezpośrednio z uczelnią, dlatego należy go traktować jako wypowiedź prywatną wynikają z osobistych poglądów i przekonań autora

— Trzeba zgodzić się z opinią biegłego, że wybór felietonu jako gatunku wypowiedzi i zaprezentowania w nich swoich poglądów sprawia, że Autor miał prawo posługiwać się w nim ostrymi sformułowaniami. Pogląd taki ma wsparcie w orzecznictwie sądowym – głosi pismo.

We wrześniu prof. Aleksander Nalaskowski został zawieszony jako nauczyciel akademicki przez rektora UMK na trzy miesiące. Decyzję tę odwołano po tygodniu, ale nie zakończono wówczas postępowania wyjaśniającego w tej sprawie