Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945-1989 – CAŁA książka ONLINE!

We wrześniu 1944 r. płk Janusz Iliński, w imieniu polskich władz wojskowych w Londynie, podpisał w Wersalu umowę z dowództwem amerykańskim w Europie o utworzeniu we Francji i w Niemczech polskich oddziałów Labor Service (Służba Pracy) do wykonywania pomocniczych prac technicznych i pełnienia służby wartowniczej.

Również we wrześniu 1944 r. brytyjski Departament Jeńców Wojennych w Ministerstwie Wojny zaproponował utworzenie polskich jednostek wartowniczych w celu strzeżenia niemieckich obozów jenieckich. Już 6 października 1944 r. na terenie Szkocji sformowano cztery kompanie wartownicze na potrzeby osłony obozów niemieckich jeńców wojennych. W czerwcu 1945 r. władze brytyjskie zwróciły się do władz polskich o zorganizowanie czterech kolejnych kompanii wartowniczych. Propozycja została przyjęta. W sumie sformowano osiem kompanii. Latem 1946 r. nastąpiła likwidacja jednostek i zostały one wcielone do 4. Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) na Zachodzie. We Francji pierwsze bataliony powstały z końcem 1944 r. i w raporcie – pisze w książce Jerzy Adam Radomski.

Polskie kompanie wartownicze były formowane z byłych jeńców wojennych, przetrzymywanych w czasie II wojny światowej w niemieckich obozach jenieckich, więźniów obozów koncentracyjnych, przymusowych robotników wywiezionych do III Rzeszy, uciekinierów z Polski Ludowej przed rządami komunistów. W ich skład weszli także byli żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych (Brygada Świętokrzyska). Do ich zadań należała służba przy ochronie obiektów wojskowych, magazynów, składów, portów, a także obozów i więzień dla niemieckich przestępców wojennych, budowa nowych obiektów wojskowych, prace przy transporcie. Ich stan liczebny zwiększał się, osiągając na początku 1946 około 40 tys. żołnierzy.

Polskie kompanie wartownicze funkcjonowały ponad 22 lata, choć z czasem zaczęto stopniowo redukować ich liczbę. Pod koniec lat 50. XX wieku jednostki były przekształcane stopniowo w Oddziały Służby Technicznej i w tej formie organizacyjnej funkcjonowały do 1967, gdy zostały ostatecznie zlikwidowane. Część byłych wartowników zatrudniono jako personel techniczny w amerykańskich bazach wojskowych.

Żołnierzami Polskich Kompanii Wartowniczych byli m.in. Leon Niemczyk i Rafał Gan-Ganowicz.

LINK do książki w formacie PDF

REKLAMA/Advertisement