Polskie dzieci i dorośli obcokrajowcy – zdjęcia z zajęć na Dolnym Śląsku budzą kontrowersje [WIDEO]

Fundacja Euroweek oraz Stowarzyszenie Euroweek Szkoła Liderów prowadzą w Międzygórzu, Różance, Długopolu Zdroju i Długopolu Dolnym w woj. dolnośląskim w ramach program “Euroweek Szkoła Liderów” coś, co na swojej stronie internetowej nazywa “programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników”.

Twierdzi, iż program “rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność”, tak by “uczniowie mieli świadomość różnorodnych transkulturowych zagadnień istniejących w tym świecie”, a udział wolontariuszy z całego świata ma “pomagać uczestnikom w poszerzaniu ich horyzontów w zakresie różnych kultur oraz podnosić umiejętności potrzebne do międzynarodowej współpracy”.

REKLAMA/Advertisement

Fotografie z warsztatów pokazują tychże dorosłych i polskie dzieci w dwuznacznych scenach. Komentujący zamieszczone zdjęcia chętnie wyrażają swoje zdanie.

REKLAMA/Advertisement

REKLAMA/Advertisement

za: euroweek.pl