Polski MSZ potępił atak na ambasadę USA w stolicy Iraku

– Polska zdecydowanie potępia atak i wtargnięcie na teren ambasady USA w Bagdadzie, które nastąpiły 31 grudnia 2019 roku – głosi opublikowany dzisiaj komunikat resortu spraw zagranicznych.

– Wzywamy rząd Iraku do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców ataku oraz ich mocodawców. Polska podkreśla, że zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, państwo przyjmujące zobowiązane jest do zagwarantowania bezpieczeństwa misji i pomieszczeń dyplomatycznych – przypomina ministerstwo.

REKLAMA/Advertisement