Polska w ostatniej trójce Europy pod względem oceny systemu opieki zdrowotnej

Jeszcze przed okresem przypadającym na szczyt kryzysu związanego z SARS-CoV-2 jedynie 38% polskich pacjentów wyraziło zadowolenie z systemu opieki zdrowotnej – wynika z najnowszego raportu STADA Health Report 2020 – co stawia Polskę na trzeciej od końca pozycji pośród wszystkich 12 ankietowanych krajów.

Przy średniej europejskiej wynoszącej 74% mniej zadowoleni ze swojej służby zdrowia okazali się tylko Serbowie i Rosjanie. Oznacza to, że tylko 5% polskich pacjentów jest “bardzo zadowolonych” z jakości usług świadczonych w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej, a nieco ponad połowa – bo 51% – jest “ogólnie zadowolona”. Jeden na dziesięciu Polaków (10%) był “bardzo niezadowolony”.

– Polska opieka zdrowotna od lat boryka się z wieloma problemami, a sytuacja związana z COVID-19 nie tylko obnażyła te już istniejące, ale dodatkowo wskazała na nowe obszary wymagające usprawnienia. Wśród wielu wyzwań, jakie ma przed sobą polska służba zdrowia od lat wymienia się braki kadrowe oraz niechęć do implementowania nowych rozwiązań technologicznych – mówi dyrektor generalny STADA Poland, Krzysztof Stec.

– Pozytywnym aspektem pandemii koronawirusa okazał się jednak fakt, że Polacy otworzyli się na nowe rozwiązania, w tym komunikacyjne, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, w której nowoczesne rozwiązania pomogą zwiększyć wydajność całego systemu z korzyścią dla nas wszystkich – dodaje.

Podobnie, gdy idzie o zaufanie Polaków do medycyny konwencjonalnej. Z wynikiem na poziomie 67% Polska wyprzedza tylko Serbię i Rosję. W porównaniu z rokiem ubiegłym jednak odsetek Polaków przekonanych do tradycyjnych metod leczenia wzrósł o 6%. Przy średniej europejskiej na poziomie 28%, 15% Polaków w pełni ufa medycynie konwencjonalnej, ale pozostają otwarci na alternatywne metody leczenia, takie jak homeopatia i akupunktura. Wynik ten przewyższa średnią europejską na poziomie 18%.

Wśród Polaków rośnie też świadomość przyjmowanych leków. Jak wskazało badanie, już 67% polskich pacjentów szuka informacji dotyczących leków w ulotce dla pacjentów (67%) i na stronach internetowych producentów (21%). Przy średniej europejskiej wynoszącej w tym przypadku 14% stawia to Polskę na drugim miejscu wśród objętych badaniem krajów, zaraz po Finlandii (30%). Przy czym polscy pacjenci znacznie rzadziej szukają informacji na temat leków u lekarzy czy farmaceutów.

– Cieszy fakt, że wśród Polaków rośnie potrzeba edukacji prozdrowotnej oraz współodpowiedzialność pacjentów za własne zdrowie. Świadomy pacjent jest nie tylko zdolny rozmawiać z lekarzem w sposób pomagający eliminować ryzyko związane z zażywaniem wielu różnych leków jednocześnie. To również pacjent, który może samodzielnie przeciwdziałać lekkim, znanym mu objawom, dzięki czemu pozostawia miejsce w gabinecie lekarskim osobom, które rzeczywiście potrzebują pomocy – podsumowuje dyrektor generalny STADA Poland, Krzysztof Stec.

Rosnąca skłonność do poszerzania wiedzy w zakresie przyjmowanych leków sprawia, że tylko nieco ponad połowa Polaków (52%) uznaje konsultację z lekarzem lub farmaceutą za niezbędną w procesie leczenia znanych im dolegliwości. W równym stopniu dotyczy to leków dostępnych wyłącznie na receptę, w aptece oraz w wolnej sprzedaży. 28% ankietowanych zadeklarowało, że przyjmuje wyłącznie leki przepisane przez lekarza, a niewiele mniej – bo 26% – w pełni ufa lekom dostępnym bez recepty, które są ich pierwszym wyborem w samodzielnym leczeniu. Jedynie 5% respondentów przyznało, że nie ufa suplementom diety, dodając przy tym, że nie powinny one być dostępne w aptekach.

REKLAMA/Advertisement