Polska suwerenna, czyli jak w Wersalu kształtowała się niepodległość [WIDEO]

Traktat wersalski to główny układ pokojowy kończący pierwszą wojnę światową, podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 28 czerwca 1919 r. Został on ratyfikowany 10 stycznia 1920 r. i z tą datą wszedł w życie. Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny. Nowe państwa powstałe w wyniku jego ustaleń to: Austria; Czechosłowacja; Królestwo Węgier; Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS); Polska; Litwa; Łotwa; Estonia i Finlandia.

Traktat wersalski został zawarty podczas paryskiej konferencji pokojowej, trwającej od 18 stycznia 1919 r. do 21 stycznia 1920 r. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw. Polska była reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz Władysława Grabskiego. Państwa pokonane w I wojnie światowej nie zostały dopuszczone do konferencji. Przedstawiono im tylko traktaty do podpisania. Rosja Radziecka nie została zaproszona, gdyż mocarstwa Ententy nie uznawały rządu bolszewickiego.

REKLAMA/Advertisement

– Traktat wersalski miał niebagatelne znaczenie, bo porządkował cały ład światowy (w tym europejski) po pierwszej wojnie światowej. A więc tak naprawdę ład wiedeński (1815 r. – przyp. red.) odszedł do lamusa i mocarstwa światowe ustanawiały nowy porządek. Była to przede wszystkim szansa dla Polski na odzyskanie niepodległości – tłumaczył dla Mediów Narodowych Arkadiusz Cimoch z chicagowskiego koła ZŻ NSZ.

REKLAMA/Advertisement