Polska straż graniczna zmaga się z naporem imigrantów

Imigranci na granicy madecońskiej

Nasi pogranicznicy dbają o szczelność granic Unii Europejskiej. W ramach XI edycji misji zagranicznej do Macedonii, funkcjonariusze polskiej straży granicznej wspierają swoich macedońskich odpowiedników w pilnowaniu granic tego państwa, częstokroć powstrzymując dalszy marsz imigrantów ku zachodniej Europie.

Przed ekspedycją na Bałkany, nasi pogranicznicy odbyli szereg szkoleń i kursów, na których zapoznawali się z prawem Republiki Macedonii oraz tamtejszą kulturą i obyczajami. Ich misja na terenie FYROM potrwa od 4 marca do 1 kwietnia br. Polska straż graniczna pomagać będzie w patrolowaniu granic Macedonii czy kontrolowaniu i weryfikowaniu dokumentów osób próbujących przedostać się na terytorium tego państwa.

Misja trzydziestu rodzimych pograniczników ma służyć nie tylko zacieśnianiu współpracy pomiędzy służbami różnych krajów, lecz także nabywaniu umiejętności i doświadczenia, które mogą okazać się nieocenione, gdy fala imigrantów pojawi się u polskich granic.

za: infosecurity24.pl

REKLAMA/Advertisement