Polscy sędziowie będą się szkolić w… Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Jak donosi portal wPolityce.pl Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar organizują warsztaty dla sędziów, których zapraszają do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Portal wPolityce.pl cytuje fragment takiego zaproszenia:

W imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka uprzejmie zapraszam Państwa do udziału w praktycznych warsztatach na temat formułowania pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warsztaty odbędą się w ramach II Kongresu Praw Obywatelskich organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich (14 grudnia 2018 r., 11.40-13.10, Muzeum Historii Żydów Polskich) i zostaną przeprowadzone przez prof. Agnieszkę Frąckowiak-Adamską (Uniwersytet Wrocławski), dr. Marcina Szweda (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) oraz adw. Katarzynę Wiśniewską (Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

Portal wPolityce.pl zwraca uwagę szczególnie na sam temat szkoleń, który de facto będzie uczył sędziów jak paraliżować prace sądów. Jak pisze portal:

Pytania prejudycjalne mają za zadanie sparaliżowanie polskiego sądownictwa i od dawna są wykorzystywane przez skrajnie upolitycznionych sędziów.

Portal przypomina również w jaki sposób wcześniej polskie sądy i polscyy sędziowie korzystali z pytań prejudycyjalnych:

Sędzia Igor Tuleya zablokował proces gangsterów z “grupy mokotowskiej”, podpierając tę decyzję właśnie pytaniem prejudycjalnym. Na taki ruch zdecydował się wcześniej Sąd Najwyższy, blokując wejście w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Pytania prejudycjalne trafiły wtedy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Co to jest pytanie prejudycyjalne?

Pytanie prejudycjalne – instytucja z obszaru prawa Unii Europejskiej regulowana przez art. 19 (dawny art. 35) ust. 3 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Na tej podstawie sądy państw członkowskich Unii Europejskiej zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z pytaniami dotyczącymi “wykładni Traktatów, ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii”. TSUE nie jest umocowany do badania ważności prawa pierwotnego, a więc nie może orzekać w sprawie traktatów założycielskich. Celem wprowadzenia formuły pytań prejudycjalnych jest jednolite stosowanie prawa oraz spójna wykładnia przepisów na terenie Unii Europejskie. (za Wikipedią: Pytanie prejudycyjne)

Źródło: wPolityce.pl

REKLAMA/Advertisement

Fotomontaż DN: Muzeum POLIN i Adam Bodnar RPO