Politechnika Gdańska beneficjentem offsetu związanego z zakupem śmigłowców dla Marynarki Wojennej RP

Politechnika Gdańska została jednym z dwóch beneficjentów offsetu związanego z zakupem przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP czterech śmigłowców AW 101 Merlin, służących zwalczaniu okrętów podwodnych oraz działaniom poszukiwawczo-ratowniczym w warunkach bojowych.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi i Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej podpisały umowy wykonawcze do umowy offsetowej związanej z ogłoszonym w kwietniu br. zakupem przez Ministerstwo Obrony Narodowej czterech śmigłowców przeznaczonych dla Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

REKLAMA/Advertisement

W środę 8 stycznia w Łodzi podpisano umowy, na mocy których beneficjentami offsetu – wynikającego z porozumienia Ministerstwa Obrony Narodowej z producentem śmigłowców, koncernem Leonardo MW – zostały Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi oraz Centrum Morskich Technologii Militarnych PG.

– To duży sukces i wyróżnienie dla naszej uczelni – mówi prof. Jacek Marszal, kierownik Katedry Systemów Sonarowych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. – Podpisanie umów pozwoli nam znacząco poszerzyć zakres naszych kompetencji oraz otworzy nowe możliwości badawcze i wdrożeniowe w przyszłości – dodaje.

REKLAMA/Advertisement

Offset o wartości 40 mln zł dla Politechniki Gdańskiej

Wartość umowy pomiędzy MON a koncernem Leonardo MWwynosi 1,65 miliarda złotych brutto, a terminy dostaw śmigłowców zostały przewidziane do końca 2022 roku. Z kolei wartość transferu technologii wynikająca z tejże umowy to 395,9 mln zł. Głównym elementem offsetu będzie utworzenie w Łodzi licencjonowanego Centrum Wsparcia Eksploatacji Śmigłowców oraz transfer wiedzy i kompetencji (dot. m.in. obsługi technicznej, serwisów i napraw śmigłowców).

REKLAMA/Advertisement

Drugim offsetobiorcą jest Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej. W ramach podpisanych umów Politechnika Gdańska otrzyma sprzęt oraz licencje niezbędne do serwisowania sonarów zintegrowanych z systemami pław radio-hydroakustycznych (produkcji koncernu THALES DMS France), zainstalowanych na śmigłowcach AW-101 Merlin.

Ponadto, pracownicy Katedry Systemów Sonarowych PG zostaną przeszkoleni przez firmę THALES DMS, uzyskując kompetencje w zakresie obsługiwania, serwisowania i szkolenia operatorów ww. systemów.

– Wartość offsetu pozyskanego przez Politechnikę Gdańską opiewa na kwotę ok. 40 mln. zł. – mówi prof. Jacek Marszal. – Dzięki niemu pracownicy Politechniki zyskają dostęp do najnowocześniejszych technologii militarnych stosowanych w przemyśle zbrojeniowym na świecie.

Zakres współpracy z Politechniką Gdańską może się zwiększyć

Porozumienie zostałozawarte na 35 lat i dotyczy wyłącznie pierwszych czterech śmigłowców zakupionych przez Siły Zbrojne RP. Niewykluczone jednak, że po zakupie kolejnych śmigłowców od koncernu Leonardo MW jego zakres jeszcze się poszerzy, również w aspekcie finansowym.

– Wiedza nabyta dzięki offsetowi przez naukowców PG będzie mogła być wykorzystywana w kolejnych latach, również na innych polach działalności naszego Centrum – dodaje inż. Andrzej Ogonowski, dyrektor Centrum Morskich Technologii Militarnych PG i sygnatariusz umów podpisanych w Łodzi. –Zdobędziemy też możliwość kształcenia kolejnych specjalistów womawianym zakresie w obrębie naszej uczelni.

REKLAMA/Advertisement

===

Centrum Morskich Technologii Militarnych jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Gdańskiej, powołaną do prowadzenia działalności badawczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.