Platforma nie walczyła z wyłudzeniami VAT! Jest notatka, która może pogrążyć byłego ministra finansów …

Dzisiejszy “Super Express” pisze, że dotarł do treści notatki wysokich urzędników Ministerstwa Finansów datowanej na 4. marca 2015 roku. Z jej treści wynika, że ówczesny minister finansów w rządzie premier Ewy Kopacz – Mateusz Szczurek nie widział potrzeb przeprowadzania zmian w prawie, które dałyby możliwość walki z wyłudzeniami VAT.

Pismo, które jest skierowane przez dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF do wiceszefa tego resortu Jarosława Nenemana można przeczytać:

REKLAMA/Advertisement

– Nawiązując do przekazanego w dniu 25 lutego br. projektu notatki w sprawie konieczności przygotowania projektu ustawy o podatku od towarów i usług w związku z procederem oszustw i nadużyć (…) oraz podjęcia zmian o charakterze długookresowym, Departament (…) uprzejmie prosi o potwierdzenie decyzji Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka co do braku zasadności prowadzenia obecnie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie dalszych modyfikacji przepisów ustawy (…) o podatku od towarów i usług… – czytamy.

SE zauważa, że Neneman złagodził wydźwięk dokumentu zmieniając “brak zasadności” na “brak szans”. Gazeta przytacza opinię dr Mariana Szołuchy – ekonomisty, który uważa, że w sprawie wyłudzeń VAT nic nie zrobiono, a przestępcy byli chronieni przez wysokich urzędników:

REKLAMA/Advertisement

– Ten parasol, który został roztoczony nad przestępcami był szczelny i decyzje o zaniechaniach różnych działań musiały zapadać na wysokich szczeblach – mówi ekonomista.

za: DoRzeczy.pl

REKLAMA/Advertisement