Pierwszy taki wyrok: sąd przyznał 400 tys. zł odszkodowania za majątek utracony w ramach akcji “Wisła”

85-letni mieszkaniec Bieszczadów otrzyma od Skarbu państwa blisko 400 tys. złotych rekompensaty za wysiedlenie w ramach akcji „Wisła”.

Akcja “Wisła” była operacją wojskową przeprowadzoną w 1947 r. przez polskie władze komunistyczne, polegającą na przesiedleniu Ukraińców i identyfikowanych z nimi grup narodowościowych (Bojków, Łemków, mieszanych rodzin polsko-ukraińskich) z Polski południowo-wschodniej na tzw. ziemie odzyskane. Oficjalnie miała na celu likwidację działającego na tym obszarze podziemia ukraińskiego, tj. Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. W chwili rozpoczęcia operacji podziemie to liczyło ok. 2 500 członków. Akcja swym zasięgiem objęła 22 powiaty w województwach rzeszowskim, lubelskim i krakowskim.

REKLAMA/Advertisement

Wysiedlono ponad 140 tys. osób. Równocześnie kontynuowano działania wojskowe przeciw zbrojnemu podziemiu, rozbijając 17 sotni UPA szacowanych liczbowo na ok. 1500 ludzi. Uwięziono też 2 900 osób podejrzewanych o członkostwo w OUN. Najwięcej, bo ok. 55 000 przesiedlonych trafiło do województwa olsztyńskiego, potem kolejno do szczecińskiego, wrocławskiego, poznańskiego, gdańskiego i białostockiego.

85-letni klient mec. Łukasza Kurowskiego z Rzeszowa po dziesięciu latach wrócił w Bieszczady, gdzie ponownie się osiedlił. W międzyczasie Skarb Państwa zdążył zarekwirować i sprzedać dom wraz z gruntem należące wcześniej do jego rodziny.

REKLAMA/Advertisement

Precedensowy wyrok może sprawić, że o utracone majątki mogą wystąpić kolejni byli właściciele.