Patlewicz: O infiltracji Kościoła przez protestantów [WIDEO]

Radosław Patlewicz – autor “Historii politycznej Polski” oraz „Małej Księgi Bohaterów Polski” – mówił dla Mediów Narodowych o próbach rozbijania Kościoła przez protestantów i rozdziału go od państwa.

– W Niemczech na przykład widzimy, że tam Kościół finansowany jest z podatków – tłumaczył. – Jednym z celów rewolucji protestanckiej jest to, żeby duchowni stawali się urzędnikami państwowymi. Świetnym przykładem jest tu Anglia, w której król Henryk VIII stanął na czele Kościoła anglikańskiego a pastorzy byli częścią administracji.

– Na gruncie polskim widzę cztery próby zanegowania tego podziału. Pierwsza miała miejsce w 1555 r., kiedy szlachta protestancka zdobyła bardzo dużo mandatów poselskich i postawiła wniosek o utworzenie Kościoła polskiego niezależnego od Rzymu, z królem na czele. Kolejną próbą było obranie prymasem Polski w drugiej połowie XVIII wieku masona i agenta rosyjskiego Gabriela Podoskiego. Podobnie było też w przypadku brata króla – Michała Jerzego Poniatowskiego. Podoski również przedstawił projekt odcięcia się od Rzymu. W międzyczasie państwo uwłaszczyło się na zakonie pijarów, gdy stworzono Komisję Edukacji Narodowej, odcinano Kościół od wpływu na edukację i pomoc społeczną, szczególnie w czasach Księstwa Warszawskiego. Współcześnie też postuluje się uzależnienie go od państwa.

REKLAMA/Advertisement