Paryna: Adam Heydel – obrońca wolności, kultury, postępu [WIDEO]

Wojciech Paryna, autor m.in. pracy magisterskiej “Obrona wolności, pokoju, kultury i postępu – Adam Heydel” na zaproszenie Międzywydziałowego Koła Naukowego Przyjaciół Wolności im. Adama Heydla wygłosił wykład o patronie koła. Prelegent jest doktorantem na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat jego dysertacji doktorskiej to “Przedsiębiorca w teorii ekonomii na przykładzie wybranych szkół ekonomicznych”.

REKLAMA/Advertisement

Adam Zdzisław Heydel (1893 – 1941) był przedstawicielem szkoły krakowskiej w ekonomii, opowiadał się za wolnym rynkiem. Krytykował etatyzm i interwencjonizm gospodarczy Polski międzywojennej. Zajmował się badaniami naukowymi nad teorią ekonomii i zagadnieniami dochodu narodowego. W latach 1930-1931 był prezesem Klubu Narodowego w Krakowie. W 1933 r. za krytykę sanacji został odsunięty z katedry ekonomii UJ. W 1934 został kierownikiem instytutu ekonomii Polskiej Akademii Umiejętności. Na Uniwersytet Jagielloński powrócił w 1937 r. Zamordowany został przez Niemców w obozie w Auschwitz.

REKLAMA/Advertisement