Parlamentarny zespół ds. reparacji za II wojnę światową: Niemcy są nam winni 886 mld USD

Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej zaprezentował dzisiaj analizy sprawozdań poświęconych określeniu wielkości strat wojennych, które poniosła Polska ze strony III Rzeszy Niemieckiej w następstwie II wojny światowej, wykonanych w latach 1944-2015 przez polskie urzędy państwowe.

Według szacunków Biura Odszkodowań Wojennych – instytucji powołanej w 1945 r. przy Prezydium Rady Ministrów w Warszawie – wartość strat poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej to ok. 50 mld dolarów z 1939 r. (to równowartość ok. 886 mld dolarów wg wartości obecnej) – przekazał ekspert zespołu ds. reparacji, Józef Menes.

REKLAMA/Advertisement

Pracownicy BOW przez 2 lata dokumentowali dane dotyczące tego zagadnienia publikując finalnie w 1947 roku efekt swojej pracy w postaci oficjalnego raportu zatytułowanego Sprawozdanie Biura Odszkodowań Wojennych w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski 1939–1945. Raport ten wskazywał ogromne straty w ludziach, majątku narodowym oraz dorobku kulturowym starając się precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie: “Ile kosztowała Polskę II wojna światowa?”.

Podczas dzisiejszego posiedzenia zespołu miało też miejsce spotkanie z Winicjuszem Natoniewskim i mec. Romanem Nowosielskim. Winicjusz Natoniewski jako 5-letni chłopiec cudem przeżył pacyfikację swojej rodzinnej wsi przez Niemców. Doznał jednak rozległych poparzeń całego ciała (Niemcy spalili jego dom, w którym się ukrył). Po latach zażądał od rządu Niemiec zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne, jakich doznał w czasie II wojny światowej. Sąd Najwyższy odmówił przyznania mu zadośćuczynienia twierdząc, że na obecnym etapie rozwoju prawa międzynarodowego publicznego państwu niemieckiemu przysługuje immunitet jurysdykcyjny w sprawach o roszczenia z czynów niedozwolonych popełnionych przez niemieckie siły zbrojne podczas drugiej wojny światowej na terenie Polski.

REKLAMA/Advertisement

 

Koktajle Kakatowa to nowa broń “żółtych kamizelek” miotana przeciw policji [WIDEO]