27 września 2023
Wydarzenia

Parlament Europejski apeluje o „misję obserwacyjną na pełną skalę” w nadchodzących wyborach w Polsce

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zbliżających się wyborów parlamentarnych w Polsce. Tekst, który nie jest wiążący, potępia „celowe i systematyczne wysiłki” polskiego rządu w celu podważenia podstawowych wartości Unii Europejskiej i wyraża „głębokie zaniepokojenie” niedawnymi zmianami w ordynacji wyborczej kraju.

Zmiany wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość mają zwiększyć frekwencję poprzez utworzenie większej liczby lokali wyborczych na wsiach oraz zapewnienie bezpłatnego transportu osobom starszym i niepełnosprawnym w dniu głosowania. Opozycja twierdzi, że modyfikowanie przepisów tak blisko wyborów jest nielegalne, a jego jedynym celem jest przyciągnięcie większej liczby wyborców wiejskich, demograficznych, które są korzystne dla władzy wykonawczej kierowanej przez PiS. W swojej rezolucji posłowie wzywają Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) do „zorganizowania pełnowymiarowej misji obserwacji wyborów” na nadchodzące wybory parlamentarne w Polsce, które mają się odbyć między październikiem a listopadem”.

OBWE regularnie monitoruje wybory na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym odbywające się w całej Europie i składa sprawozdania, czy są one przeprowadzane w sposób sprawiedliwy, wolny, równy i przejrzysty. Jak podaje strona internetowa OBWE, oceniła ona już krajobraz wyborczy w Polsce i zgłosiła możliwość rozmieszczenia „ograniczonej” misji obserwacyjnej jeszcze w tym roku.

„Chociaż misja odwiedziłaby ograniczoną liczbę lokali wyborczych w dniu wyborów, nie przewiduje się kompleksowej i systematycznej obserwacji przebiegu wyborów” – czytamy we wstępnym raporcie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR). W rezolucji, którą przyjęto 472 głosami za i 136 przeciw, europosłowie wezwali również polskie władze do „uchylenia” lub „przynajmniej zawieszenia” nowej ustawy, która powołuje państwową komisję do zbadania przypadków rosyjskich wpływów.