Papież o gender: Atak na różnorodność, na kreatywność Boga, na mężczyznę i kobietę

– Jest to atak na różnorodność, na kreatywność Boga, na mężczyznę i kobietę – zaznacza papież Franciszek w książce-wywiadzie o osobie Jana Pawła II. Publikacja ma trafić do włoskich księgarń w następnym tygodniu.

– Jest to atak na różnorodność, na kreatywność Boga, na mężczyznę i kobietę – mówi papież komentując ideologię gender. Zaznacza, że ideologia ta “nie liczy się z rzeczywistością, z prawdziwą różnorodnością osób, z niepowtarzalnym i wyjątkowym charakterem każdego z nas”.

– To nie usunięcie różnic sprawi, że staniemy się sobie bliżsi, lecz przyjęcie innego w jego odmienności, odkrycie bogactwa, jakim jest jego odmienność – dodaje i podkreśla, że “chrześcijaństwo zawsze dawało pierwszeństwo faktom, a nie ideom”.

REKLAMA/Advertisement