Państwa V4 przekazały KE wspólny list dot. Paktu w sprawie Migracji i Azylu

Ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. Polski, Słowacji, Węgier oraz Czech wystosowali dzisiaj wspólny list do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Margaritisa Schinasa i do Komisarz Ylvy Johannsson dotyczący Paktu w sprawie Migracji i Azylu, którego publikację zapowiedziano na drugi kwartał bieżącego roku. Do inicjatywy czeskiej prezydencji w V4, inspirowanej podejściem Polski do polityki migracji i azylu, przyłączyli się także ministrowie spraw wewnętrznych Estonii, Łotwy i Słowenii.

Wspólny list ministrów wskazuje na sytuację, z jaką w ostatnich miesiącach mierzy się Unia Europejska – tj. pandemię COVID-19 i zwiększoną presję na zewnętrzne granice Unii Europejskiej na południu Europy, co przypomina o konieczności wzmocnienia współpracy Unii Europejskiej w odniesieniu do migracji i azylu. Niekontrolowane ruchy migracyjne stanowią poważne zagrożenie dla spójności Wspólnoty, dlatego potrzebne są zdecydowane działania w walce z nielegalną migracją.

Dokument wskazuje priorytetowe dla państw-sygnatariuszy rozwiązania, które powinny zostać uwzględnione w ramach dalszych prac nad Paktem Migracyjno-Azylowym oraz te rozwiązania, co do których państwa-sygnatariusze nie wyrażają zgody.

Do najważniejszych postulatów ministrów spraw wewnętrznych państw V4 oraz Estonii, Łotwy i Słowenii należą: zdecydowany sprzeciw wobec obowiązkowej relokacji w jakiejkolwiek formie, postulat wzmocnienia ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej oraz postulat opracowania rozwiązań na wypadek sytuacji kryzysowej, umożliwiających elastyczne reagowanie. Uwypuklono również potrzebę zbudowania spójnego i odpornego na kryzysy systemu zarządzania migracją i azylem, opartego na równowadze między solidarnością i odpowiedzialnością.

REKLAMA/Advertisement