Państwa członkowskie Inicjatywy Trójmorza potrzebują prawie 600 mld euro na inwestycje w modernizację infrastruktury

Potrzeby inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej w 12 krajach Inicjatywy Trójmorza (3SI) wynoszą prawie 600 mld euro, podczas gdy budżet UE na tego typu inwestycje w regionie to 42 mld euro na lata 2021-2027 – powiedział Paweł Nierada, członek rady nadzorczej Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza w imieniu polskiego banku BGK, powołując się na badanie przeprowadzone przez firmę konsultingową SpotData.

Przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza Beata Daszyńska-Muzyczka, pełniąca jednocześnie funkcję prezesa Zarządu BGK, powiedziała w czwartek AGERPRES, że aby zaspokoić swoje potrzeby finansowe, państwa członkowskie Inicjatywy Trójmorza powinny wypracować wspólne stanowisko, które zaprezentują przed europejskimi instytucjami finansowymi.

REKLAMA/Advertisement

Daszyńska-Muzyczka stwierdziła również, że UE poniesie porażkę, jeśli nie zmodernizuje infrastruktury energetycznej i transportowej państw 3SI, które powinny zwrócić się z tą sprawą do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za pośrednictwem Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. W związku z tym stwierdziła też, że każde z 12 państw członkowskich 3SI powinno zaprosić EBI do udziału w inicjatywach Funduszu Inwestycyjnego.

– Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza będzie finansować projekty energetyczne, transportowe oraz cyfrowe w 12 państwach członkowskich, które będą łączyć co najmniej dwa kraje tego regionu – powiedziała przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu.

REKLAMA/Advertisement

– Region oferuje niezwykłe możliwości tworzenia infrastruktury porównywalnej do tej istniejącej już w Europie Zachodniej. Myślę, że fundusz powiększy się w przyszłym roku o kolejny 1 mld euro – powiedziała Daszyńska-Muzyczka.

Paweł Nierada wyjaśnił, że celem jest finansowane inwestycji, których skutki będą odczuwalne w kilku krajach tego obszaru.

– Najważniejszym powodem, dla którego chcemy, aby fundusz dobrze funkcjonował, jest chęć pozyskania jeszcze większego kapitału. Nie chcemy konkurować ani z europejskimi, ani z krajowymi funduszami przeznaczonymi na inwestycje w infrastrukturę. Naszym celem jest wyłącznie pozyskanie dodatkowych pieniędzy dla regionu – powiedział Nierada.

Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza powstał w maju 2019 roku z inicjatywy rządów Polski i Rumunii, za pośrednictwem polskiego banku BGK i rumuńskiego EximBank, które łącznie wniosły do niego ponad 500 mln euro. Fundusz ma finansować inwestycje infrastrukturalne, energetyczne i cyfrowe w obszarze 3SI, w skład którego wchodzi Rumunia, Polska, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Słowacja i Słowenia.

Przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu wyjaśniła, że będzie on działał zgodnie z zasadami rynkowymi.

REKLAMA/Advertisement

Foto: Agerpres

za: centrumprasowe.pap.pl