Od 10 listopada tryb bezwizowy w całym przygranicznym pasie Białorusi [WIDEO]

Wydzielone wcześniej dwie przygraniczne strefy bezwizowe Brześcia i Grodna zostały od 10 listopada połączone w jedno bezwizowe terytorium „Brześć – Grodno”. Teraz można je odwiedzić za jednym zamachem. Strefa zostaje powiększona o kolejne pięć rejonów: brzostowicki, wołkowyski, werenowski, lidzki i szczuczyński.

W tym regionie okres bezwizowego pobytu w celach turystycznych wydłuża się do 15 dni w przypadku obywateli 73 krajów (w tym Polski). Ponadto możliwe będzie wejście przez dwa dodatkowe punkty kontrolne na granicy państwowej: Bieniakonie z Litwą i Bobrowniki – Berestowica (Brzostowica) z Polską.

REKLAMA/Advertisement

O tym, jak należy przygotować się do wizyty u sąsiada ze wschodu na stronie bezviz.by

Tryb bezwizowy nie oznacza, że możemy pojechać tak jak np. do Niemiec czy Czech bez żadnych formalności. Są one jednak bardzo proste. Należy głosić wyjazd online przynajmniej 72 godziny wcześniej, kupić wymagane usługi turystyczne (np. bilety do muzeum) i ubezpieczenie. Cały koszt to kilkadziesiąt złotych. Drukujemy potem kilka kartek i z paszportem możemy stawić się na granicy.

REKLAMA/Advertisement

Jeżeli chcemy bez wizy odwiedzić cały kraj, jest taka możliwość. Jednak wtedy musimy dostać się do sąsiadów przez lotnisko w Mińsku.