Obóz Wielkiej Polski [WIDEO]

– “Dziś Obóz Wielkiej Polski to jest właściwie obóz młodych Polaków, którzy mają tworzyć życie narodu polskiego, jego pracę na wszystkich polach, osłaniać piersiami swoimi jego byt i jego dobro przeciw wrogom, którzy by chcieli je zniszczyć, wziąć w swoje ręce losy państwa polskiego.” – Roman Dmowski

Obóz Wielkiej Polski (OWP) został powołany podczas inaugurującego zjazdu 4 grudnia 1926 r., który miał miejsce w Poznaniu za sprawą członków Związku Ludowo-Narodowego (później Stronnictwa Narodowego) i innych działaczy prawicowych. Głównym celem założycieli OWP było zjednoczenie antysanacyjnych ugrupowań politycznych, jak również próba oddziaływania na społeczeństwo w duchu idei narodowej. Największą popularność zyskał w środowiskach studentów oraz szeroko rozumianej klasy średniej. Organizacja największe wpływy posiadała w Wielkopolsce, Pomorzu, Śląsku oraz w miastach uniwersyteckich.

REKLAMA/Advertisement

“Obóz Wielkiej Polski daleki jest od walk partyjnych. Cel jego jest daleko głębszy niż przemijające rozrachunki partyjne. Jego celem jest: Polska narodowa, rządzona przez rząd narodowy. Głębokie hasła O.W.P. trafiły do umysłów i serc młodego pokolenia, które wierzy, że uwolni się od przemocy przejętych duchem czasów niewoli, którzy usiłują życie narodu regulować mechanicznym nakazem. […]. Ta siła mechaniczna swym nakazem świadomości narodu nie przyćmi, ona nie zlikwiduje prądu, którego formą organizacyjną był O.W.P. Wywoła ona raczej skutek odwrotny, wzbudzi tych, którzy jeszcze nie dostrzegli niebezpieczeństwa i nie zrozumieli konieczności oparcia przyszłości państwa o naród polski. Ostateczne zwycięstwo przypadnie tym, którzy wierzą w siły własnego narodu. Ustąpią im miejsca ci, którzy w te siły nie wierzą i życie narodu usiłują regulować środkami mechanicznymi. Taką jest logika dziejów nieubłagana w swych konsekwencjach” – fragment artykułu w “Słowie Pomorskim”

Na czele organizacji, jako Wielki Oboźny, stanął Roman Dmowski. Naczelnym organem Obozu była Wielka Rada, będąca organem doradczym, w skład której wchodzili m.in. Tadeusz Bielecki oraz Roman Rybarski. Powołany został również Ruch Młodych OWP, rekrutujący młodsze pokolenie, który z czasem uzyskał kluczowe znaczenie w obrębie Obozu i wyznaczał jego politykę. Organizacja posiadała również swoje symbole: piaskowe koszule, granatowe spodnie i berety, oraz Szczerbiec (Mieczyk Chrobrego) owinięty w biało-czerwony sztandar. Obóz Wielkiej Polski jako konkurencyjna organizacja dla sanacji został po kilku latach przez nią zdelegalizowany, a narodowcy prześladowani.

REKLAMA/Advertisement