Nowy gazociąg na południu Polski

W 72-kilometrowym gazociągu Hermanowice-Strachocina płynie już błękitne paliwo. Budowa gazociągu kosztowała około 350 milionów złotych, z czego ponad 146 milionów złotych pochodzi z funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

– Mimo wyjątkowej sytuacji, jaka panuje w kraju w związku z koronawirusem, udało się zakończyć ważną inwestycję, która powstała dzięki wsparciu funduszy unijnych. Jesteśmy świadkami, jak podczas kwarantanny odradza się natura. Aby ta tendencja się utrzymała musimy inwestować w wydajne, opłacalne i czyste paliwo, jakim jest gaz. Technologie oparte na gazie ziemnym stanowią pomost między tradycyjnymi technologiami węglowymi, a technologiami opartymi całkowicie na odnawialnych źródłach energii – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

REKLAMA/Advertisement

Gazociąg znacznie zwiększy przepustowość systemu przesyłowego na południu Polski i zapewni swobodny dostęp do niskoemisyjnego paliwa gazowego dla przemysłu, energetyki i mieszkańców. Inwestycja stanowi istotny element Korytarza Północ-Południe w Polsce Wschodniej.

Inwestycja objęła budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o długości 72 kilometrów wraz z linią światłowodową, rozbudowę węzła rozdzielczo-pomiarowego w Hermanowicach, budowę pięciu zespołów zaporowo-upustowych oraz budowę Stacji Ochrony Katodowej. Nowa instalacja gazowa została włączona do istniejących gazociągów. Jest to pierwszy oddany do eksploatacji gazociąg w ramach Korytarza Północ-Południe na terenie Oddziału GAZ-SYSTEM w Tarnowie.

REKLAMA/Advertisement

Projekt był wymagający pod względem technicznym, ponieważ gazociąg przebiega w trudnym terenie pasma górskiego Bieszczad. Podczas budowy wykonano łącznie 36 przekroczeń bezwykopowych pod przeszkodami terenowymi w tym pod Sanem.