Nieoficjalnie: Adhortacja papieża Franciszka zniesie celibat księży

Prof. Roberto de Mattei – jeden z najwybitniejszych współczesnych historyków Kościoła podaje, że adhortacja papieża Franciszka po Synodzie Amazońskim zniesie celibat kapłanów. To nieoficjalne doniesienie miało zostać potwierdzone przez kilku biskupów. Z pewnością będzie to szok dla milionów wiernych, a informacje z Włoch mówią o potwierdzeniu paragrafu 111 dokumentu końcowego Synodu.

– Wiele wspólnot eklezjalnych na terytorium Amazonii ma ogromne trudności z dostępem do Eucharystii. Czasami mijają nie tylko miesiące, ale nawet wiele lat, zanim kapłan na nowo powróci do wspólnoty, aby celebrować Eucharystię, sprawować sakrament pojednania lub namaścić chorych danej wspólnoty – głosił dokument Synodu.

Prof. de Mattei zaznacza, że “wyjątek” ten z pewnością zostanie przyjęty w innych krajach.

– Niemieccy biskupi nie tylko są gotowi rozszerzyć dostęp do kapłaństwa dla żonatych mężczyzn, uznanych za odpowiednich. To co zlikwidowano to nie tylko zmieniająca się dyscyplina kościelna, ale także prawo Kościoła oparte na nakazie bosko-apostolskiego pochodzenia – mówi włoski historyk.

– Biorąc pod uwagę, że uzasadniona różnorodność nie narusza wspólnoty i jedności Kościoła, ale raczej manifestuje ją i jej służy (LG 13; OE 6), co wyraża się w wielości istniejących rytów i praktyk dyscyplinarnych, proponujemy, aby kompetentne władze opracowały kryteria i przepisy, w ramach Lumen Gentium 26, umożliwiające wyświęcanie na kapłanów odpowiednich mężczyzn, cieszących się dobrą opinią we wspólnocie, posiadających stały i owocny diakonat, którzy przeszli odpowiednią formację przygotowującą do prezbiteratu, żyjących w prawnie ukonstytuowanej i stałej rodzinie, tak aby mogli zagwarantować życie wspólnoty chrześcijańskiej poprzez głoszenie Słowa i celebrację Sakramentów w najbardziej oddalonych regionach Amazonii – czytamy w 111 paragrafie przytaczanym przez prof. de Mattei.

Historyk zaznacza, że już od końca lat 60. liberalni teologowie domagali się zniesienia celibatu.

REKLAMA/Advertisement

– Prośba ta była zgodna z rolą uznaną przez progresywną teologię seksualności. (.) Od tego czasu prośba ta poszerzyła się, towarzysząc procesowi sekularyzacji i samozniszczenia Kościoła – zaznacza.

– W rzeczywistości symonia i przekroczenie celibatu były wielkimi plagami, które zawsze nawiedzały Mistyczne Ciało Chrystusa w czasach kryzysu. A wezwanie do wstrzemięźliwości i ewangelicznego ubóstwa było sztandarem wielkich świętych. W nadchodzących dniach lutego antyreformator nie będzie, jak to często bywało, biskupem lub grupą biskupów, lecz następcą samego Świętego Piotra – smutno podsumowuje tę dramatyczną sytuację prof. Roberto de Mattei.