8 lutego 2023
Wydarzenia

Niemiecki dziennikarz: Polakom nie należą się reparacje, bo nie pomagali Żydom

Jacques Schuster – dziennikarz najbardziej poczytnego niemieckiego dziennika “Die Welt” opublikował w nim artykuł, w którym gwałtownie sprzeciwił się sprawie wypłacenia reparacji wojennych Polsce.

– Rząd niemiecki, a razem z nim większość społeczeństwa, byłby otwarty na negocjowanie z Polakami pewnych kwot reparacji. W nocie dyplomatycznej Warszawy do Berlina zawarte są też liczne postulaty, które mogłyby zostać zrealizowane. Pozostaje jednak jedno pytanie – po co? – pyta Jacques Schuster.

Dziennikarz twierdzi, że „stała część tożsamości PiS” zawiera „samookreślenie poprzez naznaczenie wroga. PiS potrzebuje wizerunku odpychającego Niemca, który uważa Słowian za niewolników, aby utrzymać swoje słabe ja”. Co prawda Niemiec przyznaje, że ludobójstwo miało miejsce a „Niemcy lat 1933-1945 zamienili Europę w strefę śmierci III Rzeszy”. Przytacza też głośne słowa Konrada Adenauera – kanclerza Bundesrepubliki w larach 1949-1963, które wypowiedział w 1946 r.: „Moim zdaniem naród niemiecki, a także biskupi i duchowieństwo ponoszą wielką winę za to, co stało się w obozach koncentracyjnych”, a opinia publiczna nie mogła nie wiedzieć, co czynią rząd i armia.

– Pogląd Adenauera zakorzenił się głęboko w niemieckiej świadomości. Do dziś kształtuje on tutaj stan duszy. (…) Jest więc niemalże łajdactwem ze strony polskiego rządu insynuowanie, że jego sąsiedzi na zachód od Odry zapomnieli o cierpieniach Polski – pisze Schuster, od razu jednak przewrotnie odmawiając prawa do uzyskania reparacji. – Zdecydowana większość Niemców wie o rozmiarach zniszczeń, o hekatombach polskich zmarłych. Żadna ilość pieniędzy nie przywróci im życia. Niestety!

Zdaniem dziennikarza, odszkodowania “nie tylko pociągnęłyby za sobą dalsze roszczenia innych państw”, ale ewentualne ich zrealizowanie spowodowałyby osłabienie Niemiec w sposób zagrażający zachodniej strukturze sojuszniczej. Schuster posuwa się do zadania bezczelnego pytania, “dlaczego Polacy w znacznej mierze jedynie obserwowali tłumienie przez Niemców w 1943 roku powstania w getcie warszawskim, a prawie nie pomagali Żydom?”.