Niemal cały Senat USA żąda działań ws. restytucji mienia żydowskiego w Polsce. Stanowczy list do sekretarza stanu Pompeo.

Senat USA wzmaga presję na Polskę w związku z mieniem należącym do jej żydowskich obywateli. W poniedziałek 88 senatorów wysłało list do sekretarza stanu Mike’a Pompeo, prosząc go o „pomoc Polsce w rozwiązaniu problemu” odszkodowań dla Żydów i ich potomków.

Jak zauważa list, Polska jest „jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie uchwalił kompleksowego prawa dotyczącego zwrotu własności prywatnej”, który został odebrany obywatelom żydowskim. Inicjatorami listu otwartego do szefa amerykańskiej dyplomacji są demokratka Tammy Baldwin oraz republikanin Marco Rubio.

REKLAMA/Advertisement

– Stany Zjednoczone i Polska mają silne relacje sięgające wojny o niepodległość, które trwają do dziś dzięki naszemu partnerstwu w NATO. Nasz sojusz jest nie tylko oparty na wspólnych interesach, ale także głębokim powinowactwie między naszymi narodami, które dążą do wspólnego ideału. Jeden z tych ideałów, poszanowanie praw własności prywatnej, jest podstawą sukcesu demokracji – pisze 88 z grona 100 senatorów.

– W lutym br. w Warszawie z zadowoleniem odnotowaliśmy pańskie publiczne oświadczenie wzywające Polskę do podjęcia odpowiednich kroków w zakresie restytucji mienia prywatnego należącego do ofiar Holokaustu, ich rodzin i innych, którym został on skonfiskowany w czasach komunizmu. Odpowiedź premiera Morawieckiego na pańskie uwagi, w której premier powiedział, że Polska rozwiązała już ten problem, była głęboko niepokojąca. Jak pan wie, problem ten nie został rozwiązany i nie zniknie sam z siebie – czytamy. – Teraz nadszedł czas, gdy jeszcze ostatni ocaleni z Holokaustu wciąż żyją, by poprzeć nasze słowa znaczącym działaniem. Zachęcamy do podejmowania odważnych inicjatyw, które pomogą Polsce w rozwiązaniu tego problemu tak szybko, jak to możliwe (…) Polska bardzo ucierpiała podczas II wojny światowej, a jej ludność żydowska została wyróżniona przez nazistów w celu eksterminacji. Według United States Holocaust Memorial Museum, około 3 milionów Żydów – 90% przedwojennej ludności żydowskiej w Polsce – zostało zamordowanych przez naziści. Szacuje się, że naziści zabili również 1,9 miliona polskich nieżydowskich cywilów. To reżim nazistowski oraz jego sojusznicy i współpracownicy – nie Polska – systematycznie konfiskowali żydowską własność podczas II wojny światowej. Po wojnie reżim komunistyczny w Polsce znacjonalizował majątek należący do Żydów i Żydów. W ciągu dziesięcioleci od upadku żelaznej kurtyny Żydzi ocaleni z Holokaustu w Polsce, ich rodziny, jak również inni, stwierdzili, że prawie niemożliwe jest odzyskanie lub dochodzenie odszkodowania za własność znacjonalizowaną przez polski reżim komunistyczny.

REKLAMA/Advertisement

– W rzeczywistości, Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie uchwalił kompleksowego prawa dot. zwrotu lub rekompensaty za własność prywatną, mimo że w 2009 r. poparła Deklarację Terezińską w sprawie majątków z epoki Holokaustu wraz ze Stanami Zjednoczonymi i 45 innymi narodami, która między innymi zachęcała państwa do przyjęcia przepisów krajowych, które ułatwiają restytucję „w uczciwy, kompleksowy i niedyskryminacyjny sposób” – naciskają senatorzy. – Siedemdziesiąt cztery lata po zakończeniu drugiej wojny światowej, pozostali ocaleni z Holokaustu starzeją się i nie mogą dłużej czekać na sprawiedliwość. Dlatego w marcu 2018 r. 59 senatorów USA wystosowało pismo do premiera Polski, wzywając do przyjęcia ustawodawstwa, które spełniałoby standardy Deklaracji Terezińskiej, oraz stworzenie systemuu dochodzenia roszczeń prowadzonego w sposób sprawiedliwy, kompleksowy i niedyskryminacyjny. Z tego też powodu Kongres w maju 2018 r. uchwalił ustawę o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today — JUST, w Polsce znaną lepiej jako 447). Chociaż te działania były ważnymi przypomnieniami, że Amerykanie nie zapomnieli o tym problemie, Polska nie wypełniła jeszcze swoich obietnic dotyczących ocalonych z Holokaustu i innych, których własność została skonfiskowany a czas ucieka.

– Jako zagorzali zwolennicy sojuszu polsko-amerykańskiego, zwracamy się do pana z apelem o śmiałe i szybkie działanie, by pomóc Polsce w kompleksowym rozwiązaniu tego problemu, w kontekście wzmocnienia stosunków dwustronnych między naszymi krajami – wezwali senatorzy sekretarza stanu, który jest odpowiednikiem ministra spraw zagranicznych.

REKLAMA/Advertisement

LINK do pełnej treści listu