22 lipca 2024
Wydarzenia

Nie żyje emerytowany papież Benedykt XVI

Dzisiaj rano w Rzymie odszedł do Pana papież emeritus Benedykt XVI (Joseph Aloisius Ratzinger) – 265. papież i 7. Suweren Państwa Watykańskiego od 19 kwietnia 2005 r. do 28 lutego 2013 r.  Miał 95 lat.

W 1945 r. Ratzinger wraz z bratem  Georgem wstąpili do katolickiego seminarium duchownego we Freising i na studia w Herzogliches Georgianum na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium.  29 czerwca 1951 r. on i jego brat zostali wyświęceni na kapłanów przez arcybiskupa Monachium Michaela von Faulhabera. W 1953 zdobył stopień doktora pracą o św. Augustynie, zatytułowaną “Lud i Dom Boży w doktrynie kościelnej św. Augustyna”. W 1957 r. habilitował się rozprawą o św. Bonawenturze pt. “Świętego Bonawentury teologia historii”. 

25 marca 1977 r. został ustanowiony przez Pawła VI arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Na konsystorzu 27 czerwca 1977 r. został kreowany kardynałem. 25 listopada 1981 r. otrzymał nominację z rąk Jana Pawła II na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Z czasem objął wiele funkcji w Kurii Rzymskiej: przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej, przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Teologicznej, radcy Drugiej Sekcji Sekretariatu Stanu, członka Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, członka Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, członka Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, członka Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, członka Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, członka Papieskiej Rady ds. Kultury oraz członka Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. 30 listopada 2002 został dziekanem Kolegium Kardynalskiego.

19 kwietnia 2005 r. w drugim dniu konklawe, po czterech głosowaniach, został wybrany następcą Jana Pawła II.