Nie wierzysz w pandemię? Sprzeciwiasz się biskupowi – kuriozalny komunikat diecezji

– Kontestowanie zaleceń sanitarnych władz świeckich i kościelnych, lub negowanie bądź minimalizowanie zagrożenia pandemią, stanowi wyraz braku odpowiedzialności za dobro wiernych powierzonych naszej duszpasterskiej pieczy i sprzeciwia się wprost posłuszeństwu Biskupowi – głosi komunikat Kurii warszawsko-praskiej.

Żeby było jeszcze ciekawiej, mamy do czynienia z zachęcaniem do udzielania wiernym Komunii Świętej na rękę – komunikat “usilnie zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej w formie podania jej przez szafarza na dłoń wiernego”. Forma ta, wprowadzona po Soborze Watykańskim II jest wzięta od heretyckich protestantów i stanowi ogromne zagrożenie dla wiary co widać w ogromnym upadku Kościoła na Zachodzie. Kurialiści z Pragi chcą również nałożyć maseczki nie tylko wiernym, ale i kapłanom!

REKLAMA/Advertisement

– W szczególności obliguje się do troski o higienę rąk, zapewnienia i udostępnienia płynów dezynfekujących wiernym w pomieszczeniach kościelnych, bezwzględnego stosowania maseczek przez uczestników nabożeństw i wszystkich przebywających w budynkach i pomieszczeniach parafialnych (obowiązek ten dotyczy również kapłanów, którzy nie sprawują Mszy Świętej, a podejmują inne czynności duszpasterskie w danej chwili) – głosi komunikat podpisany przez Kanclerza Kurii, ks. dr. Dariusza Szczepaniuka.

Tak właśnie wygląda Kościół Anno Domini 2020 i chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę jakże różni się on od tego kierowanego jeszcze 40 lat temu przez Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niestety, upadek wiary w dobie pandemii jest ogromny, a co gorsza hierarchia i kurialni zdają się brać udział w tym chocholim, covidowym tańcu…

REKLAMA/Advertisement