Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

14 czerwca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Święto to uchwalone zostało 8 czerwca 2006 r przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 66. rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu więźniów do KL Auschwitz.

Początkowo obóz był przeznaczony głównie do przetrzymywania polskich inteligentów oraz Polaków walczących z okupantem. Jego powstanie związane było z narastającym polskim ruchem oporu, który był zwalczany przez nazistów bezwzględnym terrorem, co szybko doprowadziło do przepełnienia istniejących więzień.

REKLAMA/Advertisement

14 czerwca 1940 r. do obozu dotarł transport więźniów z zakładu karnego w Tarnowie. Tarnowski transport był pierwszym mającym masowy charakter. Znalazło się w nim 728 mężczyzn (m.in. Wiesław Kielar – po wojnie operator filmowy, autor wspomnień oświęcimskich “Anus mundi” oraz Bronisław Czech – narciarz i trzykrotny olimpijczyk), z czego zdecydowaną większość stanowili polscy więźniowie polityczni. Wojnę przeżyło ok. 200 więźniów z pierwszego transportu. Jednakże już 29 maja przywieziono z KL Dachau tzw. komando zewnętrzne (Aussenkommando), w skład którego wchodził niemiecki kapo oraz 39 nadzorowanych przez niego polskich więźniów – w większości młodocianych gimnazjalistów z Łodzi. Byli oni zatrudnieni przy budowie obozowego ogrodzenia i przetrzymywani w ścisłej izolacji.

 

Polscy narodowcy jako ofiary KL Auschwitz

REKLAMA/Advertisement