Narodowo i wolnorynkowo: Inauguracja Klubu myśli im. Romana Rybarskiego w Strzyżowie

Kluby myśli im. Romana Rybarskiego nawiązują do idei, tradycji i dziedzictwa Narodowej Demokracji, a w szczególności – elity profesorskiej obozu narodowego. Ich twórcy inspirują się przede wszystkim etyką chrześcijańską, wartościami cywilizacji łacińskiej i polską tradycją narodowo-patriotyczną, cechują się poczuciem obowiązku wobec Ojczyzny i cnót obywatelskich, podejmują działania na rzecz podnoszenia dzielności, solidarności, ofiarności i odpowiedzialności za swoje czyny.

Cele klubów będą realizowane poprzez organizowanie zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, szkoleń, seminariów, konferencji i kongresów, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej zmierzającej do wzrostu świadomości ekonomicznej, politycznej i społecznej. Podstawowym zamierzeniem jest przede wszystkim szerzenie myśli profesora Romana Rybarskiego oraz promowanie krakowskiej szkoły ekonomicznej.

Z doświadczenia wiadomo, że nic tak dobrze nie robi dla propagowania i ugruntowania myśli jak osobisty kontakt z osobami promującymi przedsiębiorczość, działalność takich wybitnych polskich ekonomistów jak profesorowie: Roman Rybarski, Adam Heydel, Julian Dunajewski, Władysław Grabski, Adam Krzyżanowski, Edward Taylor, Ferdynand Zweig. Stąd pomysł, aby w Klubach skupić się głównie na organizacji spotkań z powiązanymi z nimi autorami oraz osobami współpracującymi z Instytutem im. Romana Rybarskiego, m.in. drem Mariuszem Pateyem, drem Tomaszem Nałęczem, mec. Jackiem Janasem, Karolem Skorkiem, Wojciechem Kempą i innymi.

W sobotę 6 kwietnia zainauguruje swoją działalność czwarty z klubów: w Strzyżowie. O godz. 18:00 organizatorzy zapraszają do restauracji Mohito przy ul. Przecławczyka 4, 38-100 Strzyżów.

*****************
Klub założyć może każdy, któremu bliskie są jego wartości. Wystarczy skontaktować się z koordynatorem Klubów – Arturem Szczepkiem, tel. 605-737-486, e-mail: romanrybarski2017@gmail.com. Warto zorganizować się w kilka osób – zaprosić do pomocy przyjaciół czy znajomych podzielających narodowo-wolnościowy światopogląd – aby wspólnie zająć się organizacją spotkań. Działalność podzielona na kilka osób zawsze idzie sprawniej i przynosi lepsze efekty. Już niebawem przedstawiona zostanie pełna liczba prelegentów, z którymi Państwo będą mogli zorganizować spotkanie.

REKLAMA/Advertisement