“Nadzwyczajna kasta” zwiera szeregi! Stowarzyszenie Themis twierdzi, że kandydowanie do SN to łamanie konstytucji …

Środowiska sędziowskie wydają się mobilizować i zwierać swoje szeregi, aby zbojkotować reformę Sądu Najwyższego. Stowarzyszenie sędziów Themis wystosowało oświadczenie, w którym twierdzi, że kandydowanie do SN jest łamaniem konstytucji i ostrzega prawników przed wykonaniem takiego kroku.

Oświadczenie przekazane dzisiaj przez sędziego Dariusza Mazura przypisuje sobie kompetencje Trybunału Konstytucyjnego i już oświadczyło, że reforma Sądu Najwyższego jest łamaniem konstytucji i chce zniechęcić kolegów po fachu do ubiegania się o stanowiska w najwyższym organie polskiego wymiaru sprawiedliwości:

REKLAMA/Advertisement

– Stowarzyszenie Sędziów Themis, wobec niekonstytucyjnego i brutalnego przejęcia Sądu Najwyższego przez większość polityczną stwierdza, iż udział w procedurach zajmowania miejsc w Sądzie Najwyższym jest działaniem bezpośrednio wspierającym łamanie Konstytucji RP – czytamy.

Sędziowie próbują naciskać na innych przedstawicieli tego zawodu strasząc zagrożeniem bezpieczeństwa państwa oraz powołując się na “autorytety”:

REKLAMA/Advertisement

– W związku z powyższym wzywamy wszystkich prawników do powstrzymania się od uczestnictwa w tych procedurach, a tych którzy już zgłosili swoje kandydatury o ich wycofanie, gdyż jak słusznie podnoszą autorytety prawnicze, oznacza to także »współudział w tworzeniu realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, ze względu na niszczenie ładu konstytucyjnego – głosi oświadczenie stowarzyszenia Themis.

W oświadczeniu pojawia się również próba stygmatyzowania sędziów, którzy wbrew własnemu środowisku zdecydują się wziąć udział w procedurach, które umożliwią obsadę wakujących stanowisk w Sądzie Najwyższym:

REKLAMA/Advertisement

– Nazwiska osób aspirujących do Sądu Najwyższego w warunkach stworzonego obecnie ustawowego bezprawia, staną się synonimem służalczości wobec systemu niszczącego państwo prawa i +odbierającego po kawałku+ wolność obywatelom – atakują sędziowie.

W końcu czerwca w “Monitorze Polskim” prezydent Andrzej Duda opublikował obwieszczenie o naborze na wolne stanowiska sędziów w Sądzie Najwyższym. Dokument informuje, że do objęcia są 44 wakaty sędziowskie. Według ustawy o SN, osoby chętne i spełniające warunki objęcia stanowiska sędziego powinny złożyć swoje kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa najwyżej miesiąc po ogłoszeniu obwieszczenia.

Termin ten niedługo mija, dlatego można domniemywać, że środowiska sędziowskie starają się storpedować zmiany w Sądzie Najwyższym. Widać wyraźnie, że “nadzwyczajna kasta” próbuje zrobić wszystko, aby w tej najważniejszej instytucji polskiej Temidy pozostał status quo i aby żadne zmiany tam nie mogły zajść.

za: polsatnews.pl