Na granicy polsko-czeskiej zatrzymano 20 Ukraińców, którzy nielegalnie wtargnęli na terytorium Polski

27 marca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu zatrzymali 20 obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Czech do Polski. Zatrzymano także 4 ich rodaków, którzy czekali na nich po polskiej stronie.

Do zatrzymania cudzoziemców doszło w nocy na terenie województwa opolskiego w miejscowości Kamienica. Od 15 marca na granicy wewnętrznej została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna i granice można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Jednak 20 obywateli Ukrainy postanowiło przekroczyć granicę w miejscu niedozwolonym. Przy granicy czekało na nich 4 obywateli Ukrainy, którzy samochodami mieli odwieźć ich na Ukrainę. Po zatrzymaniu cudzoziemców przewieziono do siedziby Placówki Straży Granicznej w Opolu. W stosunku do wszystkich zatrzymanych wszczęto postępowania karne i administracyjne.

8 kobietom i 12 mężczyznom, którzy przekroczyli granicę z RC do RP wbrew przepisom przedstawiono zarzut z art. 264 §. 2 KK – kto wbrew przepisom przekracza granicę RP używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wydano im także decyzje o zobowiązaniu do powrotu i orzeczono wobec nich zakaz wjazdu na terytorium państw Schengen na okres 3 lat.

Czterech mężczyzn, którzy pomagali swoim rodakom w przekroczeniu granicy usłyszało zarzut popełnienia przestępstwa z art. 18 § 3 KK w zw. z art. 264 § 2 KK tj. pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom. Oni również otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu. Wobec nich orzeczono 5-letni zakaz wjazdu na terytorium państw Schengen.

Po zakończonych czynnościach wszyscy zatrzymani obywatele Ukrainy zostali odwiezieni pod konwojem do granicy i przekazani stronie ukraińskiej.

W sprawnym przeprowadzeniu czynności służbowych na terenie PSG w Opolu, które trwały blisko 20 godzin funkcjonariuszy Straży Granicznej wspierali opolscy strażacy i policjanci.

REKLAMA/Advertisement

Katarzyna Walczak