“Myśli nowoczesnego Polaka” – manifest polityczny Romana Dmowskiego (cały tekst online)

“Myśli nowoczesnego Polaka” są arcydziełem polskiej myśli politycznej. To najważniejsze z dzieł politycznych twórcy polskiego ruchu narodowego – Romana Dmowskiego, oprócz pogłębionej oceny sytuacji politycznej Polski oraz charakteru narodowego Polaków, zawiera podstawową wykładnię zasad, jakimi powinien kierować się ruch narodowy i cały naród w dążeniu do odzyskania i zachowania państwowej suwerenności i tożsamości narodowej.

Sens tej wykładni patriotycznego obowiązku Polaków wobec własnej ojczyzny zawarty jest w jego słynnym już stwierdzeniu zamieszczonym we Wstępie: “Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”. Godne podkreślenia jest to, że w swoim głównym zarysie, to dzieło sprzed ponad stu lat pozostaje nadal aktualne i następne pokolenia będą mogły uczyć się pogłębionego myślenia politycznego o sprawach Polski.

“Myśli” ukazywały się w częściach w 1902 roku na łamach Przeglądu Wszechpolskiego (pod pseudonimem R. Skrzycki). Pierwsze książkowe wydanie ukazało się 16 maja 1903 roku we Florencji. Nakład pierwszego wydania wynosił zaledwie 1000 egzemplarzy, wobec czego 19 marca 1904 w Krakowie ukazało się drugie wydanie książki.

2 września 1907 w Glion w Szwajcarii ukazało się trzecie wydanie, uzupełnione o cykl artykułów “Podstawy polityki polskiej”, uprzednio publikowanych w Przeglądzie Wszechpolskim. Kolejne wydanie “Myśli” uzupełnione o składający się z trzech artykułów cykl “Przewroty” ukazało się 8 lutego 1933 roku.

W czasach PRL wydawanie “Myśli” było zakazane przez cenzurę, ukazywały się one na emigracji oraz w tzw. drugim obiegu. Pierwsze oficjalne wydanie powojenne, poprzedzone przedmową Jana Dobraczyńskiego, ukazało się w 1989 roku.

Cały tekst dostępny tutaj

REKLAMA/Advertisement