Dom Kultury Muzułmańskiej i meczet staną w Białymstoku. Prezydent miasta wydał zgodę

Ministerstwo spraw wewnętrznych przed rokiem nie wydało pozwolenia na utworzenie w Białymstoku muzułmańskiego ośrodka, który miał być sponsorowany przez Arabię Saudyjską.

Nowy ośrodek miał być nazwany imieniem księcia Muhammada ibn — Salmana; następcy saudyjskiego tronu. Człowiek ten, przynajmniej według informacji kilku wywiadów miał wydać rozkaz zamordowania krytykującego Rijad dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego.

REKLAMA/Advertisement

Jednak jak poinformował dzisiaj portal DzieńDobryBiałystok.pl, prezydent Tadeusz Truskolaski wydał decyzję o warunkach zabudowy dla „Domu Kultury Muzułmańskiej” oraz charakterystycznego minaretu. Minaret to miejsce, skąd widać światło, latarnia morska) – wysoka, zwykle smukła wieża stawiana przy meczecie z nadwieszonym balkonem lub galeryjką, z którego muezin może nawoływać wiernych na modlitwę. Stąd można mniemać, że przy Domu działać będzie meczet.

„(…) po rozpatrzeniu wniosku Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium z siedzibą w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 13F reprezentowanego przez Pełnomocnika (XXX), z dnia 24 września 2019 r. (poprawionym w dniu 30 września 2019 r.) w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budynku Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku wraz z dominantą wysokościową i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr geod. 1095/48, 1095/187, 1159/13, 1159/15 (obręb 17 Bojary) położonych w Białymstoku w rejonie ul. Piastowskiej wraz z infrastrukturą techniczną ustalam warunki zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku wraz z dominantą wysokościową i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr geod. 1095/48, 1095/187, 1159/13, 1159/15 (obręb 17 Bojary) położonych w Białymstoku w rejonie ul. Piastowskiej wraz z infrastrukturą techniczną. Rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa” – można przeczytać w decyzji o warunkach zabudowy.

REKLAMA/Advertisement

Inwestor czyli Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej (MZR) to  związek wyznaniowy sunnitów hanafickich. Głową polskich muzułmanów zrzeszonych w MZR jest mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego z siedzibą w Białymstoku. Meczet ma powstać na terenie należącym do MZR na osiedlu Piasta.

Mieszkańcy osiedla mają czas na odwołanie się od decyzji do 3 stycznia.

REKLAMA/Advertisement