Muzułmańscy imigranci zatrzymani za nielegalne przekroczenie granicy

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatela Afganistanu oraz dwóch obywateli Uzbekistanu, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę.

7 sierpnia w Suwałkach funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak, współdziałający z funkcjonariuszami Policji z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Chevrolet na polskich numerach rejestracyjnych. Autem podróżowało  trzech cudzoziemców. Dwóch obywateli Uzbekistanu oraz obywatel  Afganistanu nie mieli dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Dodatkowo wobec obywateli Uzbekistanu została wcześniej wydana decyzja o zobowiązaniu do powrotu, której nie wykonali.

W związku z powyższym postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach obywatele Uzbekistanu  zostali umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku celem wykonania wydanych wcześniej decyzji, natomiast obywatel Afganistanu został przekazany stronie litewskiej.

Maciej Pietraszczyk

Foto: Podlaski OSG

REKLAMA/Advertisement