MSZ wezwał na dywanik ambasadora Rosji po skandalicznych oskarżeniach sen. Puszkowa wobec Polski

Dzisiaj do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP wezwany został Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, J.E. Siergiej Andriejew. Rozmowa z dyrektorem Departamentu Wschodniego MSZ RP dotyczyła publicznej wypowiedzi rosyjskiego senatora,  Aleksieja Puszkowa, który zarzucił Polsce zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów przewożących pomoc medyczną do Włoch.


Strona polska wyraziła oburzenie absurdalnym zarzutem sformułowanym przez prominentnego rosyjskiego polityka, podkreślając, że rozpowszechnianie fałszywych informacji, które dzielą państwa i społeczeństwa jest wyjątkowo naganne w sytuacji, gdy naszym wspólnym zadaniem powinno być zwalczenie bezprecedensowego zagrożenia w postaci śmiercionośnej pandemii, która nie zna granic.

Ambasador Siergiej Andriejew został również poinformowany o liście napisanym przez Marszałek Sejmu RP panią Elżbietę Witek do Przewodniczącej Rady Federacji pani Walentyny Matwijenko z apelem o zdyscyplinowanie senatora Aleksieja Puszkowa i zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę działania w duchu solidarności w obliczu rozszerzającej się pandemii.

Ambasador Andriejew wskazał, że oficjalne organy Federacji Rosyjskiej nie kontrolują środków masowego przekazu, a fałszywej informacji nie potwierdziły, ani jej nie powieliły. Została ona także usunięta z platformy Twitter przez samego senatora Puszkowa.

Ambasador Federacji Rosyjskiej zgodził się, że próby wykorzystywania obecnej sytuacji do walki politycznej przynoszą szkodę globalnym wysiłkom na rzecz powstrzymania COVID-19 i zapewnił, że władze Federacji Rosyjskiej są zdeterminowane, by uczestniczyć w międzynarodowej współpracy w walce z trwającą pandemią.

REKLAMA/Advertisement