MSWiA zezwala na działalność “kościoła”, który udzieli homoślubów

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zarejestrowało kościół, w którym można zawrzeć tzw. małżeństwa jednopłciowe – pisze dzisiejsza “Rzeczpospolita”. Gazeta zauważa, że to pierwszy taki przypadek w naszym kraju.

“Rz” podaje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wpisało na listę kościołów i związków wyznaniowych Reformowany Kościół Katolicki, który liczy 170 osób i dopuszcza przyjmowanie tzw. małżeństw jednopłciowych.

REKLAMA/Advertisement

– W dodatku trzeba uznać go za konserwatywny, bo jego nauczanie mieści się w nurcie starokatolicyzmu. Odrzuca reformację i przyjmuje wiarę Kościoła pierwszego tysiąclecia. Choć nie zgadza się z Kościołem rzymskokatolickim w kwestii prymatu papieskiego, szanuje papieży jako biskupów Rzymu – podaje gazeta. W rozmowie z “Rz” ks.(?) Tomasz Puchalski posuwa się do obrazoburczej i noszącej znamiona bluźnierstwa dla katolików wypowiedzi powołując się na naukę o … Trójcy Świętej.

– Mówi ona, że istnieje jeden Bóg w trzech osobach. Każda jest inna, ale dzielą ze sobą bóstwo. Jeśli jako ludzie jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to jesteśmy tak jak on osobami. Istnieje więc jedna ludzkość, która składa się z wielu osób, które są sobie równe, tak jak osoby w Trójcy Świętej. Nie możemy nikogo dyskryminować, bo ma inną tożsamość – mówi lider tej wspólnoty.

REKLAMA/Advertisement

“Rz” informuje, że urzędnicy MSWiA zwlekają z odpowiedzią, dlaczego zarejestrowali taki związek wyznaniowy.

– Urzędnicy nie mieli większego pola manewru, skoro Kościół nie łamie prawa i spełnia kryteria do rejestracji – podaje gazeta.

REKLAMA/Advertisement

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce opiera się na tradycji starokatolickiej i działa wnaszym kraju od 2007 r. Jedną z cech charakterystycznych Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce jest jego inkluzywność. Podkreśla się, że każda osoba, bez względu na cechy osobiste takie jak pochodzenie etniczne, wiek, płeć, stan zdrowia, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, pozycja społeczna itp. może być pełnoprawnym członkiem Kościoła. Praktykuje Liturgię podobną do innych Kościołów katolickich jednak posługuje się własnym mszałem, lekcjonarzami, rytami sakramentów oraz kalendarzem liturgicznym.