MON tworzy wojska obrony cyberprzestrzeni [WIDEO]

– Przed chwilą podpisałem postanowienie powołujące płk. Molendę na stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni. To człowiek, któremu postawiłem konkretne zadania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dzisiejszy dzień pokazuje, że Polska staje się coraz bardziej bezpieczna. Pokazuje naszą konsekwencję w tym, żeby Polacy mogli czuć się bezpiecznie – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas konferencji pt. „Cyber.mil.pl – Integracja i rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej”.

We wtorek szef MON przedstawił koncepcję budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz pakiet działań związanych z rozwojem zdolności resortu obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

REKLAMA/Advertisement

Mówiąc o konieczności budowy nowych zdolności Sił Zbrojnych w obszarze cyberprzestrzeni szef MON przypomniał, że zadanie to zostało m. in. postawione podczas szczytu NATO w Warszawie, kiedy Sojusz Północnoatlantycki określił sferę cyber, jako domenę działań militarnych.

– Żeby osiągnąć stan bezpieczeństwa, musimy być konsekwentni. Musimy podjąć działania zmierzające do tego celu. W ubiegłym roku powołałem zespół, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji wzmocnienia Sił Zbrojnych RP w kontekście zagrożeń w cyberprzestrzeni. Dziś czas na wdrażanie wniosków. Dziś jest czas na wdrażanie cyber planów – mówił podczas konferencji minister Błaszczak.

REKLAMA/Advertisement

Omawiając zmiany systemowe w obszarze cyberbezpieczeństwa minister poinformował, że nowa struktura powstanie na bazie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Pierwszy etap konsolidacji zakłada podporządkowanie Inspektoratu Informatyki, Narodowemu Centrum Kryptologii. Pozwoli to na poprawę współpracy ekspertów odpowiedzialnych za zabezpieczenie teleinformatyczne i kryptologiczne sieci oraz systemów z pracownikami zajmującymi się zakupem sprzętu i oprogramowania oraz utrzymaniem resortowych sieci i systemów.

REKLAMA/Advertisement

Zgodnie z założeniami resort obrony narodowej wzbogaca już w tym roku ofertę edukacyjną. Zwiększone zostaną limity przyjęć na studia wojskowe. W tym roku przy Wojskowej Akademii Technicznej powstanie informatyczne liceum ogólnokształcące, a w ramach procesu rozwoju korpusu podoficerów sformowana zostanie Szkoła Podoficerska Informatyki i Łączności z siedzibą w Zegrzu. Wojskowa Akademia Techniczna wraz z partnerami zagranicznymi uruchamia studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. W bieżącym roku moduł szkoleniowy Legii Akademickiej został rozszerzony o komponent cyberbezpieczeństwa.

Minister Błaszczak zwrócił uwagę na duże zaangażowanie w projekt Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie będzie utworzony komponent cyber.

– Jestem pełen uznania dla tych ludzi, którzy wstępują do Wojsk Obrony Terytorialnej. Poświęcają część swojego wolnego czasu, żeby być przeszkolonym, żeby w sytuacji kryzysowej być obecnym, żeby w takiej sytuacji reagować profesjonalnie broniąc Polski – powiedział.

Na wzór amerykańskiej Gwardii Narodowej już w 2019 r. zostanie utworzony komponent cyber w Wojskach Obrony Terytorialnej. Będzie to oferta skierowana do osób, które chcą kontynuować karierę zawodową na rynku cywilnym i jednocześnie są gotowe do podjęcia służby na rzecz bezpieczeństwa Polaków w cyberprzestrzeni.

Obecny podczas konferencji Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON przypomniał, że Ministerstwo Obrony Narodowej to jeden z filarów, na których opiera się bezpieczeństwo naszego kraju.

– W roku 2018 weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ta ustawa stanowi, iż polski system cyberbezpieczeństwa opiera się na trzech filarach: jednym z nich jest Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiedzialne wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwem Cyfryzacji działającym przez NASK za prowadzenie trzech narodowych zespołów reagowania na incydenty komputerowe. I te zadania MON wykonuje. Zgodnie z ustawą i także ustawą o działach administracji rządowej jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w obszarze militarnym, jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie zdolności, za rozbudowę zdolności do działania sił zbrojnych w całym spektrum działań w cyberprzestrzeni – mówił wiceminister.

REKLAMA/Advertisement

To co dziś proponujemy, o czym dziś mówimy to konsolidacja zasobów, lepsze ich wykorzystanie i rozwój potencjału, który jest w resorcie obrony narodowej i funkcjonuje. To niezwykle ważne, żeby eksperci odpowiedzialni za bezpieczeństwo sieci i systemów funkcjonowali wspólnie z tymi wszystkimi, którzy odpowiadają za kontraktowanie i utrzymywanie systemów i usług bieżących, o których bezpieczeństwo należy dbać – podkreślał wiceminister Zdzikot.

Wiceminister przypomniał, że resort w ostatnim czasie podjął działania mające na celu zwiększenie limitów kształcenia specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa, zarówno na kierunkach cywilnych jak i wojskowych. Mówiąc o perspektywach służby i pracy w strukturach odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo sekretarz stanu zaznaczył, że Ministerstwo Obrony Narodowej i Siły Zbrojne potrzebują ludzi, którzy chcą stać na straży bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni zarówno jako cywile, jako szeregowi, jako podoficerowie, jako oficerowie. – Dla każdego mamy ofertę, jesteśmy otwarci na ekspertów we wszystkich specjalnościach – dodał wiceminister.

W ramach konferencji odbyły się także dwa panele eksperckie poświęcone zagadnieniom z obszaru cyberbezpieczeństwa, w których uczestniczyli przedstawiciele m. in. Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Narodowego Centrum Kryptologii, Sztabu Generalnego WP, szkół wojskowych oraz Wojsk Obrony terytorialnej.

za: mon.gov.pl