Ministerialny raport miażdżąco o szkołach: Uczniowie boją się myśleć kreatywnie, nie umieją współpracować

– Promowanie powierzchownego uczenia, zabijanie spontaniczności, stawianie na grzecznych uczniów. To wnioski z analizy zleconej przez resort przedsiębiorczości – pisze dzisiejszy “Dziennik Gazeta Prawna”.

“DGP” informuje, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wespół z Ministerstwem Edukacji Narodowej chcą przekazać 10 milionów złotych, aby uczyć innowacyjności.

REKLAMA/Advertisement

– Polska szkoła nie kształtuje w uczniach w wystarczającym stopniu kompetencji wychodzenia poza schematy, uczniowie boją się myśleć kreatywnie, nie umieją współpracować – czytamy w raporcie +Szkoła dla innowatora+. Według ekspertów są to jedne z kluczowych kompetencji pozwalające na innowacyjność w dorosłym życiu. Ich zdaniem, system szkolnictwa rodem z XIX-wieku jest kompletnie nieaktualny i trzeba go zmienić.

– Jedna z głównych to podstawa programowa, czyli rozkład jazdy lekcji. Sami nauczyciele przyznają, że obecny program nauczania nie sprzyja umiejętności krytycznego myślenia (tylko co trzeci uważa inaczej) – czytamy.

REKLAMA/Advertisement

“DGP” podaje, że najważniejszy problem polskiej szkoły to promocja powierzchownej nauki: „To powoduje, że 90 proc. wiedzy zostaje wkute na pamięć i szybko zapomniane”. Ponadto, gazeta pisze, że „szkoła zabija spontaniczność, m.in. przez zakazywanie uczniom prób rozwiązania problemu, zanim poznają, jaka jest metoda jego rozwiązania”.

– W życiu codziennym zazwyczaj jest na odwrót. Tymczasem takie próby – jak podkreślają autorzy raportu – są brutalnie amputowane z procesu dydaktycznego – pisze gazeta.

REKLAMA/Advertisement

Zdaniem dziennika, autorzy raportu „zwracają uwagę, że kolejnym błędem, wpisanym w szkolną rzeczywistość, jest nagradzanie tych uczniów, którzy nie przekroczyli żadnych reguł”.

– A, jak wskazują eksperci, to, kto jest nagradzany w szkole, ma dużą siłę wychowawczą i motywującą. Sposób, w jaki szkoła kreuje +bohaterów pozytywnych+ i +bohaterów negatywnych+ ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania kompetencji proinnowacyjnych – czytamy.

za: wPolityce.pl