MEN i GIS przygotowują powrót do szkół: “Technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu”

– MEN we współpracy z GIS przygotowuje wytyczne epidemiologiczne dla szkół. Będą one obowiązywały od 1 września 2020 r. dla szkół pracujących w systemie stacjonarnym – podał resort edukacji. Zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone od 12 marca.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera i ministra edukacji narodowej przygotowujemy się do normalnej, stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych od września. Stworzymy również przepisy, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół. Gdyby pojawiło się ognisko epidemii czy realne zagrożenie dla zdrowia, czy życia uczniów oraz nauczycieli, dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody powiatowego inspektora sanitarnego, będzie mógł szybko zareagować. W tej chwili pracujemy nad odpowiednimi regulacjami prawnymi w tym zakresie – głosi komentarz MEN do wypowiedzi wiceszefa resortu zdrowia Waldemara Kraski.

REKLAMA/Advertisement

– Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które powstają w szkolnych murach – czytamy.

– Ponadto minister edukacji narodowej we współpracy z głównym inspektorem sanitarnym przygotowuje wytyczne epidemiologiczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Zalecenia będą miały zastosowanie do organizacji pracy szkoły dla dzieci i młodzieży w systemie stacjonarnym – podano.

REKLAMA/Advertisement

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska stwierdził wczoraj, że powrót do szkół ma zależeć od sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia w szkołach zawieszone są od 12 marca. Od 25 marca wprowadzono nauczanie zdalne i takowe trwało do 26 czerwca. W maju stopniowo przywrócono zajęcia opiekuńcze dla klas I-III, a później konsultacje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Egzaminy maturalne odbyły się w czerwcu, a nie w maju.

REKLAMA/Advertisement