Maliński: Akt zgonu Alfie Evans’a będzie nekrologiem Europy

Bycie polskim nacjonalistą nie stoi w żadnej sprzeczności w byciu Europejczykiem. Wręcz przeciwnie- jest to komplementarny element naszej tożsamości.

Ale zacznijmy od właściwego zdefiniowania pojęcia europejskości.

REKLAMA/Advertisement

Europa to kontynent wzniesiony na trzech wzgórzach. Greckim Aeropagu, rzymskim kapitolu i jerozolimskiej Golgocie. Rozwińmy zatem tę myśl.

Grecja dała nam filozofię, swoistą myśl tworzoną i rozwijaną; recypowaną przez największych intelektualistów przez ostatnie kilkanaście wieków. Absolutny fundament rozumowania i sposobu myślenia, obecnego w każdej, istotnej dziedzinie życia.

REKLAMA/Advertisement

Dziedzictwo Rzymu to przede wszystkim prawo. Ustawy sprzed dwudziestu dwóch wieków określały zasady wynajmu kamienic, a poziom rozwoju prawodawstwa można porównać do rozwoju nauk technicznych w momencie wysyłania przez człowieka pierwszych promów kosmicznych. Rzym to także łacina- najpiękniejszy z języków indoeuropejskich. Mowa elit intelektualnych kontynentu – na trwałe odcisnęła swój wpływ na leksykę języków Europy i świata.

REKLAMA/Advertisement

Jerozolima i Golgota. Symbol chrześcijaństwa, wiary i uniwersalnego systemu etycznego, który ostatecznie ukształtował kierunki i wielkie dni naszej cywilizacji. Myślę, że w tym wypadku dalsze tłumaczenia wydają się być zbędne.

Czy świat, w którym w sposób okrutny zabija się chore dziecko odmawiając mu pomocy lekarskiej czy nawet podania pokarmu jest w jakikolwiek sposób odbiciem Europy?

Nie! Jest jej haniebnym zaprzeczeniem. Wszystkiego czego nas przez wieki nauczyła, całego jej dobytku cywilizacyjnego. Wielkich dni, kiedy to zamiast popadać w coraz większą groteskę rządziliśmy światem.

Unie Europejska, oparta na zasadach liberalizmu i marksizmu kulturalnego jest wyłącznie semantycznym nadużyciem, w żaden sposób nieokreślająca miejsca, które jest naszym rodzinnym i rodzimym domem

Kolejne rewolucje były próbami zburzenia chrześcijańskiego ładu i wszelkich, tradycyjnych wartości.
Jednakże to teraz jesteśmy świadkami największego kryzysu.

Już nawet starożytni Spartanie chorowite niemowlęta zrzucali ze skały- nie katowali ich w tak nieludzki sposób.

REKLAMA/Advertisement

Nad wielkim Imperium Brytyjskim epoki wiktoriańskiej słońce nigdy nie zachodziło. Rozpościerało się na wielu kontynentach, czyniąc sobie poddanym wielu ludów i narodów.

Dzisiaj Wielka Brytania ze swoją geriatryczną królową Elżbietą i rozbuchanym system socjalnym (dla islamskich imigrantów) potrafi jedynie skazać na śmierć w męczarniach chore dziecko.

Skazać na śmierć rękami „sędziego”, który jest miłośnikiem pederastii i dewiantów, publikując nawet podręczniki dotyczące ich „ochrony prawnej”.

Pamiętajcie, wielkość człowieka poznaje się po tym, jak zachowuje się w stosunku słabszych od siebie.

Niech żyje Europa !

Michał Maliński – członek Rady Politycznej Ruchu Narodowego