Ks. prał. dr Kneblewski: Polski dwór – matecznik polskości [WIDEO]

Polskie dwory szlacheckie znajdują się głównie na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, obecnie zaś na obszarze 6 państw tj. w Polsce, na Litwie, na Łotwie, na Białorusi, na Ukrainie oraz w zachodniej Rosji. Na obszarze współczesnej Polski przetrwało tylko 2,8 tys. dworów (z 12 tys. na tym samym obszarze przed II wojną światową), z czego 2 tys. jest w ruinie. Z 4 tys. dworów na ziemiach wschodnich utraconych przez Polskę w 1945 roku przetrwało około 250 i kilkadziesiąt na wschód od granicy ryskiej. W obu przypadkach większość z nich znajduje się w ruinie.

– Cała nasza kultura i tożsamość oraz mentalność mają charakter szlachecki. Szlachta stanowiła u nas 10 % populacji i miała przemożny wpływ na kształtowanie się polskiej kultury. Innej po prostu nie ma – tłumaczył w programie “Kościół, naród, państwo” ks. prałat dr Roman Kneblewski.

T

REKLAMA/Advertisement