Ks. Bańka FSPXX: Jak się umartwiać? [WIDEO]

Umartwienie to w chrześcijaństwie umyślne i dobrowolne wyrzekanie się pewnych przyjemności i wygód oraz panowanie nad samym sobą. Można powiedzieć, że “celem umartwień jest zwrócenie osobistej uwagi na rzeczy ważniejsze i głębsze. Ich celem jest przygotowanie, pewnego rodzaju trening, opanowanie pożądliwości i namiętności wynikających ze skłonności naszej ludzkiej natury”. Cele życia duchem umartwienia to: utożsamienie się z Chrystusem, walka z pożądliwościami i panowanie nad sobą, przygotowanie się do przeżycia ważnych świąt, np. Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, odpokutowanie za grzechy własne i zadośćuczynienie za grzechy cudze, ofiarowanie umartwień za konkretne intencje.

Temat umartwiania szczegółowo omawiał w programie “Kościół, naród, państwo” ks. Szymon Bańka z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.

– W umartwianiu nie chodzi o masochizm, o to by ból sprawiał nam przyjemność, tylko by sobie czegoś odmawiać, by ćwiczyć się w czymś, swoją wolę – tłumaczył kapłan.

REKLAMA/Advertisement