Kpt. Maria Mirecka-Loryś – Komendantka Główna NZW Kobiet obchodzi dzisiaj 104. urodziny

104 lata kończy dzisiaj kpt. Maria Mirecka-Loryś “Marta” – Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet.

Urodzona w 1916 r. działaczka narodowa w czasie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie wstąpiła do Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska. Po wybuchu wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Wiosną 1940 roku została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. Po scaleniu NOW z AK, awansowana na stopień kapitana, kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. Wiosną 1945 roku została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Zagrożona ponownym aresztowaniem przez komunistów, w grudniu 1945 r. opuściła Polskę i przez Włochy wyemigrowała do Anglii. Od lat 70. XX w. zaangażowana jest w pomoc dla Polaków na dawnych Kresach.

REKLAMA/Advertisement