Kozłowska triumfuje. Przywrócono jej prawo podróżowania po strefie Schengen [WIDEO]

Niemal rok po akcji polskich służb dane szefowej fundacji Otwarty Dialog – Ludmiły Kozłowskiej zostały wykreślone z Systemu Informacyjnego strefy Schengen.

W lipcu odmówiono jej nowej karty pobytu w Polsce. Powody odmowy utajniono, gdyż „ich nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej”.

REKLAMA/Advertisement

W połowie sierpnia ub.r. prezes Fundacji Otwarty Dialog została przez polskie władze wpisana do Systemu Informacyjnego Schengen, czego efektem było natychmiastowe wydalenie z UE (mimo to była potem zapraszana do Brukseli i Berlina). Deportowano ją niezwłocznie do Kijowa.

Fundacja Otwarty Dialog powstała w Polsce w 2009 r. z inicjatywy Kozłowskiej. Do celów statutowych Fundacji należą – jak sama organizacja informuje – obrona praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim.

REKLAMA/Advertisement

Kozłowska, która jest obywatelką Ukrainy, może teraz swobodnie podróżować po wszystkich państwach strefy Schengen, z wyjątkiem Polski.

– Spodziewałam się w tej sprawie długiej batalii. Dobrze, że tak się to skończyło. Walczę teraz o prawo wjazdu do Polski – twierdzi.

REKLAMA/Advertisement

Na początku miesiąc Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że dokumenty, na podstawie których wpisano ją do systemu Schengen, są zbyt ogólnikowe, i nakazał Urzędowi ds. Cudzoziemców ponownie rozpatrzyć jej sprawę. Jeśli Kozłowska wygra, będzie mogła wrócić do Polski.