Komunikat o napaści Rzeszy Niemieckiej na Polskę 1 września 1939 r. [WIDEO]

W animacji profilu Powtórka z historii słyszymy komunikat nadany przez Polskie Radio 1 września 1939 o godz. 6:30. Warto zapoznać się przy tym z historią dot. zdjęć wykonanych w pierwszych tygodniach wojny i wykorzystanych w animacji.

Kolibki, 14 września: Fotografia jest jednym z najważniejszych zdjęć-symboli napaści niemieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku. Rzekomo przedstawia niemieckich żołnierzy przekraczających granicę polsko-niemiecką pierwszego dnia wojny. W rzeczywistości zdjęcie wykonano dopiero 14 września, na granicy między Polską a Wolnym Miastem Gdańsk w Kolibkach, a nie między Polską a III Rzeszą. Na zdjęciu polski szlaban demontują nie żołnierze Wehrmachtu lecz gdańscy policjanci, o czym świadczą charakterystyczne hełmy.
Po latach zdjęcie zostało zdemaskowane jako inscenizacja na potrzeby niemieckiej propagandy.

REKLAMA/Advertisement

Lublin, 9 września 1939: Atak niemieckich samolotów. Większość bomb spadła w centrum miasta. Niemieckie samoloty zniżały się i bezkarnie strzelały z broni maszynowej do żołnierzy i ludności cywilnej. W bombardowaniu zginął między innymi poeta Józef Czechowicz. Jedna z bomb spadła na lubelski ratusz. Przebiła dwa piętra, ale nie wybuchła. Budynek magistratu był pełny ludzi, niewypał mógł w każdej chwili eksplodować. Woźny Jan Gilas postanowił wynieść ją poza budynek. W chwilę poźniej, obejmując jeszcze bombę, zmarł na atak serca. Autorem zdjęcia był Ludwig Hartwig.

Polecamy zasubskrybowanie profilu Powtórka z historii (LINK)

REKLAMA/Advertisement