Kolejna, bezczelna interwencja TSUE. Rzecznik kwestionuje wiek przechodzenia sędziów w stan spoczynku

– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) powinien orzec, że nowe zasady przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku są sprzeczne z prawem Unii – stwierdził dzisiaj rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komunikat rzecznika dotyczy ustawy z lipca 2017 roku, która mówi o przechodzeniu sędziów w stan spoczynku – obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Wcześniej wynosił on 67 lat dla obu płci.

REKLAMA/Advertisement

– Ponadto Ministrowi Sprawiedliwości zostało przyznane dyskrecjonalne prawo decydowania o przedłużeniu okresu czynnej służby poszczególnych sędziów sądów powszechnych po ukończeniu przez nich tego nowo określonego wieku przejścia w stan spoczynku, pomimo że wcześniej uprawnienie to było wykonywane przez Krajową Radę Sądownictwa – czytamy.

Rzecznik uznał, że różny stan przechodzenia sędziów i prokuratorów narusza przepisy unijne. Stwierdził również, że przekazanie ministrowi sprawiedliwości prawa do przedłużania służby poszczególnych sądów również sprzeczne jest z unijnym prawodawstwem. Opinia ta stanowi wstęp do wyroku w tej sprawie. Trybunał może ją podzielić, ale także się z nią nie zgodzić. W zeszłym roku, po postanowieniu TSUE rząd PiS uległ unijnym naciskom i przywrócił odesłaną w stan spoczynku prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf.

REKLAMA/Advertisement

za: wPolityce.pl